Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Tuesday, 10 September 2013 11:24

We hebben geen nood aan links moralisme, wel aan sociaalnationalisme

Written by 

 

 

De linkse en sociaaldemocratische partijen in Europa hebben de strijd voor de sociaaleconomische gelijkheid ingevuld voor identiteitsgebaseerde gelijkheid.Vroeger kwam links op voor herverdeling, nu voor erkenning van verschil en identiteit.

Dat is een verschuiving die de lagere klassen niet verteerd hebben .Ze voelen zich terecht in de steek gelaten.

Dat betekent niet dat die nieuwe vormen van gelijkheid en erkenning onbelangrijk zijn,maar ze mogen niet de plaats innemen van sociaaleconomische gelijkheid.De mondialisering zorgde voor toegenomen concurrentie aan de onderkant van de samenleving tussen laaggeschoolde nieuwkomers.

Dat wordt door de middenklasse niet begrepen of geïnterpreteerd als een probleem van ongelijkheid en gebrek aan bescherming door de staat, maar als een probleem van racisme.De bedreigde werknemers krijgen dus geen solidariteit vanwege die middenklasse -waar links voor een groot stuk uit voorkomt- maar verwijten van racisme naar het hoofd geslingerd .

De verwijten berusten op een ethische benadering in plaats van op een sociaaleconomische.Links heeft het politiek debat vervangen tot een moraliserende houding ten overstaan van de eigen werkende klasse.

Die progressieve houding spreekt de middenklasse natuurlijk aan, inclusief haar allochtone vertegenwoordigers,maar laat de eigen lagere sociale klasse zonder woordvoerder of politiek wapen.... Chantal Mouffe

Daar ligt dan ook de taak van een sociaalnationalistische beweging of partij...nvdr

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter