Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Wednesday, 30 October 2013 12:17

N-VA wil autochtone werknemers laten betalen voor crisis van het kapitaal en hun immigratie-programma

Written by 

 

Dat de N-VA een extreme liberale partij is, dat zal nu wel iedereen die de voorstellen tot besparingen in de sociale zekerheid de laatste dagen gelezen heeft moeten toegeven. En als we liberaal zeggen, dan zeggen we ook pro-immigratie, want het is inderdaad zo dat alle liberale partijen voorstander zijn van immigratie, ook links-liberale partijen. Zelfs extreem-links heeft daar een liberale zweer zitten.

Maar de N-VA een ultra liberale partij zijnde (het zou in de val van links trappen zijn om dergelijke partij als rechts te laten wegzetten), ultraliberalisme heeft geen moer uitstaan met ‘rechts’ zijn - laat staan met waar- uiterst-rechts voor staat.

En dat is nu ook heel duidelijk te zien in de maatregelen die de N-VA voorstelt inzake de beperkte duur van de werkloosheidsuitkeringen (de N-VA wil de uitkering beperken tot maximum 3 jaar).

De N-VA wil dat een werkloze na een maximale periode aan werklozenuitkeringen verkast naar de openbare onderstand, naar de kapellen van miserie, zoals men dat in vroeger jaren plachtte te noemen, het OCMW van vandaag.

Buiten het feit dat men op die manier een verzekeringscontract verbreekt (-een tussen de verzekerde werknemer en zijn verzekeringsinstelling), het spul noemt niet voor niks ’werklozenverzekering’, zit bij deze voorstellen ook nog een ander -niet te onderschatten- vuile liberale truuk verborgen: eentje tegen het autochtone salariaat.

Tegen onze eigen werkmensen dus, die het ongeluk hebben langduring zonder werk te vallen.

De truuk waardoor het “eigen volk” de rekening voor het grootste deel van de besparingsoperatie zal mogen dragen is de volgende.

Volgens de N-VA -en de andere extremisten van de blauwe dievenclub- kunnen de werklozen na hun periode van werkloosheidsvergoeding steun aanvragen bij het OCMW. Buiten het feit dat we dit een schande vinden (diefstal van verzekeringspremies van werknemers  zoals reeds aangehaald), ligt hier het middel verborgen waarmee de N-VA het eigen (werkloze) volk met een mokerslag in de armoede wil meppen.

En de vreemdelingen de hand boven het hoofd wil houden.

Want, waar de N-VA met geen woord over rept -het zijn niet alleen uitstapjes naar het SMF waar ze als de dood over zwijgen- is het feit dat men maar ‘klant’ van het OCMW kan worden -dus steun trekken- wanneer men onvermogend is. Dit wil zeggen, wanneer men geen eigen huis of middelen (spaargeld) bezit.

Nu moet je toch al helemaal van de wereld weg zijn als je niet beseft dat het vooral onze eigen mensen zullen zijn die geweigerd worden als ze bij het OCMW zullen aankloppen, na hun werkloosheidsperiode met uitkering. Iedereen weet dat de Vlaams arbeiders en werkmensen meestal (met bloed zweet en tranen als prijs) een eigen huisje afbetalen en dus vermogen bezitten. En dus geweigerd kunnen worden door het OCMW als steuntrekker. Trouwens, dit is vandaag reeds het geval bij steunaanvragen van eigen volk - ook bij toewijzing van sociale woningen speelt het feit dat een woning bezitten in de thuislanden van vreemdelingen niet het recht op een sociale woning onmogelijk maakt zoals bij eigen mensen dat hier wel het geval is. De vreemdelingen hebben meestal eigen bezit in hun thuislanden, maar dat kan het OCMW niet controleren. Dus krijgen ze steun vanwege 'arm' en onvermogend.

En op die manier zal het vooral het eigen volk zijn dat de crisis zal betalen, wij betalen zo de crisis van het grootkapitaal. En die crisis omvat zowel het gokken van de bankiers, de winstmaximalisatie -of het winstbehoud- van de industriebazen, net als de invoer en het kweekprogramma van de elite inzake immigratie.

En wie verleent hand en spandiensten aan deze belgicistische politiek van het grootkapitaal? De Vlaamsnationalisten van de N-VA. Zij die beweren het eigen volk haar vrijheid te willen geven.

 Waar blijft het sociaal-nationalisme in dit verhaal? Buiten dat van het N-SA?

Dat zal blijkbaar niet van het VB komen, die varen nog steeds een’ Vlott(e)’ liberale koers. Ook zal er geen verzet komen van de linkse strekking binnen de N-VA zoals  ‘Meervoud’ er een is. Die collaboreren met de liberalen binnen hun partij vanwege de liefde voor de immigrant. Het verzet kan alleen van het volk  komen, georganiseerd binnen en rond nieuwe bewegingen en partijen zoals het N-SA/NDP. Toekijken zonder verzet is ondergaan. Iedereen moet zijn keuze maken.Wie niet dapper is zal ten onder gaan. Wie geen verzet pleegt zal betalen.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter