Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Tuesday, 21 September 2010 18:06

Effechecken

Written by 

De vakbondsbaronie in dit land heeft een nieuw wapen in de strijd om arbeidsplaatsen voor de allochtone achterban in elkaar geknutseld. Het kreeg de strategische benaming EFFECHECKEN van de baronnen mee. Beter ware geweest de actie EVEN NUCHTER WORDEN te noemen of - nog accurater - de actie gewoonweg te noemen wat ze is. Een verklikkersactie gericht tegen de eigen arbeiders van autochtone afkomst.

Je zou denken dat de vakbondselite zich bekreunt om de nationale arbeidersklasse, maar dat is verkeerd gedacht. Net zoals de economische elite doet de vakbondstop er alles aan om de eigen nationale achterban in te passen in een multipolaire en multinationale strategie van het liberaal-democratische transnationaal kapitalisme. Met name de strategie die erop gericht is arbeid steeds goedkoper te maken door massaal overschot op de arbeidsmarkt aan te leggen door invoer en invoeging van vreemdelingen in onze bedrijven. De bonzen van kapitaal en vakbond en hun mombakkesen in de politiek hebben daar een mooi versluierwoord voor in gebruik. Diversiteit en gelijkheidspolitiek noemen ze het beestje. Maar achter die woorden schuilt het feit dat het hier gaat om een verschuiving en herverdeling van welvaart ten voordele van het grootkapitaal en zijn ingevoerde productiekrachten.

Want de winst die gemaakt wordt door een overschot aan arbeiders (en de loondruk naar beneden die dat meebrengt) gaat natuurlijk in eerste instantie naar het patronaat. Het verlies dat  de eigen arbeiders lijden, wordt ook getransfereerd naar het reserveleger van de kapitaalselite  met name naar de ingevoerde gastarbeiders. Zo creëert de transnationale elite een leger van mogelijke stakingsbrekers die de sociale en nationale strijd moeten verlammen en zelfs onmogelijk moeten maken. Een strijd die nochtans broodnodig is om de sociale verworvenheden van de eigen arbeiders in stand te houden. Vroeger noemde men een subproletariaat gewoonweg een rattenleger (naar analogie van stakingsbrekers die als "rat" werden bestempeld), maar nu noemt men  het subproletariaat een diversiteitsverrijking. Het resultaat is hetzelfde. Het is een leger dat sociale en nationale strijd moet helpen saboteren.

Daarom gaat een liberale extremist als Verhofstadt  in het Europese Parlement tekeer tegen elke poging van een deel van de nationale elite (zoals Sarkozy in Frankrijk) die - al was het maar om electorale redenen - een minimale  beperking van vreemdelingen op het grondgebied wil. En daarom ook slaat de groenlinkse liberaal Cohn-Bendit purperblauw van woede uit als zijn verraderspraktijk in gevaar dreigt te komen door die nationale krachten die de Europese transnationale elite uit zelfbehoud proberen te dwarsbomen. Die Cohn-Bendit zou men dan ook beter Shlomo De Bandiet noemen. Want net als de rest van de Europese elite betreft het hier een volksverrader die spuwt op de eigen nationale arbeidersklassen in de lidstaten. Zoals ook de PVDA+ de eigen arbeidersklasse verraadt om zo haar droom van een supranationaal socialistisch Europa te verwezenlijken.
Toen ook de staatstoeter VRT op haar beurt de blitz tegen de eigen arbeidersbevolking op het getouw zette in het programma Volt was het hek bij die rode bloedhonden helemaal van de dam. De schotelvodden die de vuiligheid van het establishment vrijelijk in de strot van onze bevolking mogen wrijven gingen  hier ten lande op antidiscriminatiejacht. Daarbij werd vastgesteld dat 6 op de 8 interimkantoren bereid waren om in te gaan op een vraag van een nepwerkgever om geen allochtoon personeel voor een fictief bedrijf te leveren.

Verontwaardiging bij de kleinburgerlijke slijmlinkse paters alom. Nu gaan die interimkantoren toch wel onze eigen arbeiders bevoordelen, zeker? Dat is een doodzonde tegen het principe van het marxistische en liberalistische project van mondialisering. Heb je nu ooit van zijn leven, daar gaan we nu toch niet meer aan beginnen zeker? Eigen arbeiders ondersteunen is niet hip en progressief, maar lijkt verdorie op fascisme. Binnenkort zal de onnozele linkse kleinburgerij nog gaan eisen dat men een blinde niet mag weigeren als er een vacature voor een chauffeur openstaat. Een blinde medemens kan er toch ook niks aan doen dat hij niet kan zien zeker! En als er slachtoffers vallen in het verkeer door die blinde, dan is dat de prijs die moet betaald worden voor diversiteit. En als onze eigen arbeiders geen werk vinden ten voordele van vreemde arbeiders, dan is dat ook een prijs die moet betaald worden volgens die snullen.

Zolang de heren en de madammekes die geen bal uitstaans hebben met werkmensen niet zelf de rekening moeten betalen natuurlijk. Waar de kleine luitjes van links die in de val van het multiculturalisme zijn getrapt niet over malen is het feit dat er bij die interimkantoren 2 op de 8 bereid waren om de eigen arbeiders te discrimineren. 2 op de 8 bij die kantoren wensten niet in te gaan op de vraag om autochtone arbeiders te leveren en wensten integendeel allochtonen te leveren. Een duidelijk discriminerende houding van die kantoren naar mensen met een witte huid die tot het eigen volk behoren.

Maar ook de vakbond voelt zich geroepen om collega-werkmakkers op te sporen die nog niet volledig zijn overtuigd van het diversiteitsverhaaltje. Of bazen op te sporen die liever werkvolk hebben dat werkt in plaats van werkvolk dat bidt of onverstaanbaar staat te koekeloeren op de werkvloer. Daarom hebben de bonden de actie EFFECHECKEN opgezet. Een actie die dient om actief andersdenkenden op te sporen die zich verzetten tegen de massale instroom van vreemdelingen in de bedrijven. Met dat doel hebben ze een ellenlange vragenlijst opgesteld waartussen ze op een sluwe wijze vraagjes hebben geplaatst over de vreemdelingenvriendelijkheid van het bedrijf, van de arbeiders van het bedrijf en van de vakbondsverantwoordelijken. Is er een non-discriminatieclausule opgenomen in het arbeidsreglement van uw bedrijf? Kunnen de directe leidinggevenden van uw bedrijf omgaan met de culturele verschillen van hun ondergeschikten? Bespreekt de militantenwerking regelmatig de diversiteit? Zetten de werknemers diversiteit op de agenda van het sociaal overleg? Volgt uw vakbondsafgevaardigde syndicale vorming rond diversiteit?

De vakbondsleiding in dit land heeft een lange traditie van het opsporen en discrimineren van dissidenten in haar rangen. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw waren het de maoïsten die men opspoorde (heb ik zelf aan den lijve mogen ondervinden), maar sinds die getemd en omgekocht zijn, zijn het nu al jaren de nationalistische en solidaristische arbeiders die aan den lijve mogen ondervinden hoe antidemocratisch en discriminatoir de bonden zijn.

De bonden hebben voor hun actie ook de steun gekregen van enkele stand-up grappenmakers. Onze kunstenaars zijn dan ook altijd mee als er eens goed op de eigen arbeiders gekakt kan worden. Maar ook de bonden zelf zijn niet vies van een goeie mop. Zo is een van de vragen: Werken vaste en interim collega’s goed samen? Dat  interim collega’s door de bazen supergediscrimineerd worden laten de vakbondsbonzen blauw blauw. De interim collega’s zijn namelijk dagloonarbeiders zonder vast contract, zoals in de tijd van Daens. In tegenstelling tot de vaste contractuelen werken die mensen in minder gunstige omstandigheden. Pure onvervalste discriminatie op de werkvloer. De vraag onthult echter mooi dat het de bonden niet om discriminatie en uitbuiting door het patronaat te doen is, maar dat hun actie Effechecken alleen tot doel heeft andersdenkenden op te sporen en die daarna te sanctioneren.

We mogen er gif op nemen dat leden van de Linkse Socialistische Partij en van de PVDA+ in de bedrijven spionagepraktijken zullen toepassen om met de bonzen van de bonden  eigen volkse  arbeiders op te sporen en te gaan verklikken onder het mom van internationale solidariteit met de vreemde kameraden.

Voor het N-SA als sociale organisatie is het duidelijk dat er een verdere stap moet worden gezet naar een volkse partij die de verdediging van onze arbeiders op zich neemt. Daarom zullen we op ons congres in oktober de stap zetten naar een partijpolitieke vleugel. De NATIONAAL-DEMOCRATISCHE PARTIJ zal daar het licht zien. Een partij die onze mensen moet verdedigen. Een partij die de belangen van onze eigen arbeidersklasse voorop stelt. Het internationalisme van de bazen van het kapitaal, het internationalisme van het arbeidersverraad dat links belichaamt, moeten we bestrijden.Daarom: het Nieuw-Solidaristisch Alternatief en de Nationaal-Democratische Partij.

Strijd voor een sociale en antiliberale staat! Strijd voor een nationaal-democratische vrijstaat Vlaanderen! Weg van de liberaal-democratische wanorde! Wij staan aan de kant van ONZE arbeiders. Daarom moet opnieuw de strijdleuze van vroeger in ere worden hersteld: gastarbeiders buiten!


N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter