Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Sunday, 15 December 2013 14:52

Belasting op lucht, vermogenskadaster voor middenklasse

Written by 

 

 

De CD&V minister van financiën Geens wil het onmogelijk maken dat mensen op verschillende spaarboekjes geld te plaatsen, dit om zo de roerende voorheffing van 15% te ontlopen.

Deze roerende voorheffing moet men betalen wanneer een spaarder meer dan 1880 euro rente ontvangt, alle intresten onder dit bedrag zijn vrij van belastingen.

Vele mensen kunnen het misschien niet correct vinden dat er een belastingvrije som op het spaarboekjes bestaat, maar historisch kan men zeggen dat het hier om een correctie op inflatie gaat. Het is niet zo dat dit mechanisme alleen maar zou dienen om het ’spaarboekje’ een boost te geven.

Inderdaad het is nog niet zo lang geleden dat we in dit land zeer hoge inflatiecijfers noteerden, en de belastingvrije som was dan/is een kleine correctie op het ‘verlies’ aan waarde van je spaargeld.

Nu wil Geens dus een meldingsplicht invoeren om van deze belastingvrije som te kunnen genieten, doe je dat niet dan kan je de som ‘recupereren’ bij je belastingaangifte -waardoor je de staat voor 2 jaar een rentevrije lening geeft - of anders – als men niet wil dat de fiscus weet hoeveel geld je op spaarboekjes staan hebt-van het recht daarop afstand neemt. in ruil voor het betalen van de taks op de eerste 1880 euro.

Eigenlijk gaat het bij dit laatste dan om een ‘belasting op privacy’ met name het recht afkopen om je vermogen niet aan de fiscus prijs te moeten geven. Het is duidelijk dat zeer vermogende mensen graag de ongeveer 280 euro- 15% op 1880- op elk spaarboekje dat ze bezitten zullen laten vallen om zo van dit privilege –op privacy- gebruik te kunnen maken. En het is even evident dat de kleine spaarder zijn gehele vermogen openbaar zal maken om toch maar een beetje ‘rente’ te kunnen ontvangen.

De klassenjustitie (het afkopen van processen) wordt hier uitgebreid met een fiscaal spaar luik. Anonimiteit van bezit via afkoop.

Maar wat vandaag het voorstel van Geens nog meer asociaal maakt, dat is dat de regerende klasse het nu wil invoeren, nu je in feite geen rente op geld krijgt dat op spaarboekjes is geplaatst.

De meeste spaarboekjes geven vandaag een gecumuleerde –vast en variabele- rente van 0,90% tot 1, 70% (internetrente). De officiële inflatiecijfers geven aan dat de geldontwaarding 1,2 % bedraagt, maar de echte inflatie mag men gerust verdubbelen.

Dit leidt tot de absurde situatie dat men vandaag ‘belastingen‘ moet betalen op lucht; of meer nog, dat men belastingen betaalt op verlies.

Alsof dit nog niet schandalig genoeg was, wil de elite door deze maatregel de minst belastbare weg voor spaarders afsluiten (het spreiden van spaargeld over verschillende boekjes).

Iets waar alle grote bedrijven in dit land volop van kunnen genieten, belastingontwijking door het spreiden van kapitaal – en het in bezit houden van kapitaal voor investeringen of reserve (notionele intrestaftrek), het is daar schering en inslag.

Om nog niet te spreken van het feit dat mensen bijna verplicht zijn om meerdere spaarboekjes aan te houden, omdat men alleen tot 100.000 euro zeker is van zijn geld, dit vanwege de gokverslaving van de banken.

Maar de poging van de elite om op deze manier een vermogenskadaster aan te leggen is duidelijk de echte reden van de maatregel.

En is dit niet juist wat linkse partijen zoals de PVDA eisen, dat de elite een vermogenskadaster opstelt?

Wel, vandaag heeft de elite oor naar die communistische eis. Ze zal een vermogenskadaster aanleggen via (onder andere) de maatregel op de vrijstelling van de belastingvrije som op de spaarboekjes - maar ook op obligaties en andere financiële producten.

Maar de elite zal er wel zorg voor dragen dat de superrijken niet het gelag betalen van deze ‘openheid van vermogen’ door links geëist. De elite heeft nu al een buffer ingebouwd waardoor zij het recht op geheimhouding -van vermogen- kunnen afkopen.

Hervormingen van het kapitalisme ‘binnen‘ het kapitalisme zullen nooit in het nadeel van de kapitalisten uitdraaien (nogal logisch zou je denken), daarvoor moet je het systeem breken. Maar links is altijd ‘reformistisch’ geweest in dit land. Het kapitalisme een sociaal gezicht proberen geven. Daarom scheppen ze de illusie van een sociaal Europa. Daar verschillen vandaag de sociaaldemocraten niet van extreemlinks.

En daarom, wanneer er later een ‘miljonairstaks’ volgt, dan zullen het niet de miljonairs zijn die betalen, wel de miljoenen kleine spaarders.

De minister van financiën onder de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV wist het al: ‘Sire, laat ons niet de rijken, maar wel de armen belasten, ze zijn met meer.'

En zijn alle 'communistische' dictators niet ook 'Zonnekoningen' geweest?

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter