Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Friday, 17 January 2014 16:47

SP.a en N-VA, de bazen worden door beiden bediend

Written by 

 

 Het zijn feestdagen voor het liberaal kapitalisme in ons land.En dat is niet te verwonderen, er is een opbod aan liberaal extremisme aan de gang. Onder druk van de N-VA, dat de productiekosten zo laag mogelijk wil krijgen, volgen ook de socialisten dit opbod. Waar de N-VA de strijd tegen het ‘socialisme’ van de PS zegt aan te gaan, omdat de PS meer staatsinterventie en regulering wil, eist de N-VA anderzijds dat de loonlasten dalen. Hoe die loonlast voor de werkgevers naar beneden moet, daar trekt de N-VA zich niet veel van aan. Als de staat er maar voor opdraait zonder dat de rechtstreekse belastingen daarmee verhogen, dan vinden zij dat prima. Tot na de verkiezingen, weltverstaan, want dan wordt alles anders zal u merken.

In feite komt dat neer op  het verder invoeren van staatskapitalisme -iets waar de PS al jaren grote meesters in zijn.

De N-VA wil dit ook, maar noemt het een Vlaamse manier van goed zakendoen, komt op hetzelfde neer als je de kosten door de gemeenschap laat betalen, het klinkt gewoon minder socialistisch.

Omdat de SP.a-socialisten de Vlaamse  kapitalisten een signaal willen geven dat ze wel degelijk nuttig zijn voor hen, en evengoed als de N-VA in staat zijn kapitaal van het volk naar de bankrekeningen van bedrijven te sluizen, komen ze nu met supervoorwaarden naar buiten.

Deze super voorwaarden houden in dat er een bijkomend contingent van 15.000 personen met het systeem van dienstencheques aan het werk zal kunnen. Naast het feit dat er nu reeds 30.000 personen in een gelijkaardig systeem werken, die volgens het SP.a voorstel zullen worden ondergebracht in het nieuwe systeem, zijn er vandaag verder reeds 170.000 mensen in de diensteneconomie met dienstencheques aan het werk.

Dat is een leger van 215.000 man dat zonder enige sociale bijdragen werkt.

Waar het klassieke dienstenchequesysteem nog enkel voor tewerkstelling bij particulieren werd gebruikt, zo is dat bij het nieuwe systeem anders. In het door de SP.a voorgestelde systeem kunnen de dienstencheques binnenkort ook dienen voor tewerkstelling in de industrie en in de op winst gebaseerde dienstensector. In bedrijven die meerwaarde per product of geleverde dienst genereren, daarop winst maken dus. Bedrijven – waaronder er veel zijn die vandaag grote winsten maken - zij kunnen op deze manier dus een arbeider aan het werk zetten waarvan het nettoloon ook het brutoloon is.

De kost van de sociale zekerheid wordt gedragen door de staat, door u en ik dus, op lange termijn dan. Want de kost van de sociale zekerheid wordt vandaag door niemand betaald, want de elite weet niet eens hoe ze dat moet financieren.

De winsten gaan wel naar de bedrijven, dat is geregeld, en dus zal de honger naar meer van dergelijke, niet tot de sociale zekerheid bijdragende arbeiders, snel toenemen.

Want als bepaalde bedrijven fors op hun lonen zullen kunnen besparen door dienstencheque-arbeiders, dan zal de roep bij de rest van de  ondernemerswereld groot worden om alle bedrijven dezelfde lage bruttolonen te gunnen. Het is een zekere wedloop naar een meer veralgemeende verlaging van sociale bijdrage voor het patronaat. Iets wat de N-VA wil en de SP.a hen graag wil geven, zij het opgediend met een sociaal sausje, dat men mindergeschoolden aan het werk wil helpen.

Waarom men zo tegen zwartwerk tekeergaat terwijl de elite de gevolgen van zwartwerk - met name het niet betalen van sociale zekerheidsbijdragen - nu zelf organiseert, dat is alleen te verklaren door het feit dat kapitalisme een anarchistisch systeem is.

Door steeds meer arbeidskrachten tewerk te stellen (die niet bijdragen aan de sociale zekerheid) zal het sociale systeem uiteindelijk crashen. De redenering van de elite dat men werklozen moet tewerkstellen - om zo de sociale zekerheid betaalbaar te houden - wordt hiermee volledig onderuit gehaald. We zwijgen dan nog over het feit dat men de staat -de eigen bevolking- nog maar eens laat betalen voor de immigratiepolitiek van de elite. Want de maatregelen tot tewerkstelling dienen vooral om laaggeschoolde arbeidskrachten voor de economie ter beschikking te stellen.

En iedereen weet welke doelgroepen dat zijn.

Op deze manier zal de elite de economische bubbel die voortvloeit uit de aangroei van arbeidskrachten versnellen. Nu reeds weet men dat arbeidskrachten die werken in de dienstenchequeseconomie tot de knelpuntberoepen behoren. We hadden er een teveel aan, maar door er geld in te pompen krijgen we een tekort.

Bijgevolg moeten er steeds weer nieuwe vreemde arbeidskrachten ingevoerd  worden, uit de EU of elders, om aan de artificiële tewerstellingsvraag te kunnen voldoen.

De rekening zal volgen wanneer deze mensen van een uitkering of pensioen zullen willen genieten, ze hebben er niet voor bijgedragen, maar verwerven wel rechten door hun (staats)tewerkstelling. Er zal voor deze tewerkgestelden nooit een euro sociale bijdrage zijn betaald.

En om te voldoen aan de vraag, zullen er steeds meer mensen moeten bijkomen.

Het is zoals met de geldcreatie, je creëert een vraag, daarna leen je tijd (in dit geval leen je mensen op de internationale markt) en dat levert voor de investeerder een tijdlang winst op. Maar op een schone dag merkt diezelfde ‘markt’ dat het geld niet echt is en wordt het waardeloos, net zoals het werk niet op een volkseconomische manier echt is en dus waardeloos.

Als het om geld gaat dan steekt men de schulden op dat ogenblik in een ‘Bad Bank’ of in enige andere verzonnen hersenspinsel van de elite. Maar wat je met ingevoerde mensen doet wanneer zij meer blijken te kosten dan dat er ooit werd uitgehaald, dat weet niemand. De kapitalisten zullen de winst al lang hebben geconsolideerd, dat is geregeld zoals reeds gezegd, maar wie zal het zwarte gat van de sociale zekerheid vullen?

Easy tempering, dat kan je met geld, dat is toch lucht, maar met mensen  kan je dat alleen doorvoeren wanneer je ze honger en gebrek laat lijden. En het is dat dat de markt ons dan zal opleggen. En de socialisten en liberalen zullen ons dan bezweren dat we dat aan onszelf te danken hebben.

De liberalen van de N-VA  en de rode paljassen zullen ook van niks weten, onschuldig als altijd.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter