Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Tuesday, 01 June 2010 17:56

N-VA durft zeggen wat VB niet mag denken

Written by 

Laten we vooreerst duidelijk zijn: we verwachten van de N-VA niets, omdat we anders weleens te veel ontgoocheld zouden kunnen worden. We verwachten van de N-VA zeker geen sympathieke blikken, liefdesverklaringen en andere vergoedingen in natura. Maar de Belgische politiek ervoer iets dat men als uiterst zeldzaam kan omschrijven.

De N-VA stuurde recent een persmededeling (onderaan bijgevoegd) met als ronkende titel : “Incoherentie troef bij Israëlische toedtreding tot OESO”. Hier volgt een kleine uitleg.

Israël werd recentelijk aanvaard als nieuwste lid van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De toetredingsvoorwaarden eisen nochtans dat het land in kwestie respect toont voor de mensenrechten. We weten allemaal dat Israël een terreurstaat is en dus zeker niet voldoet aan de voorwaarden. Deze natie die, net als de Verenigde Staten, gebouwd is op het bloed van de oorspronkelijke bewoners is niets minder dan een oorlogsnatie. Het begon bij het etnisch verdrijven en zelfs uitmoorden van de Palestijnen. Het ging verder met nog meer inpikken van hun land. In de gevangenissen wordt er massaal gefolterd en dit op zodanige gruwelijke wijze dat verschillende Palestijnen het niet meer zullen kunnen navertellen.

Als Vlamingen eisen wij respect voor onze cultuur, normen en waarden, tradities en ons grondgebied. In deze context hebben alle volkeren ter wereld daar recht op. Vandaar dat het N-SA respect heeft voor alle volkeren ter wereld die in eigen biotoop vertoeven. Israël is een terreurstaat die met de hulp van de internationale gemeenschap is gesticht op het grondgebied van anderen, en die geen enkel respect toont tegenover de verdrevenen en hun door de wereld erkende Palestijnse “buren”. Regelmatig valt het Israëlische bezettingsleger autonome Palestijnse gebieden binnen om er vrouwen en kinderen neer te schieten. Het is zelfs zo erg dat er binnen de Joodse gemeenschap politici, burgers en militairen opstaan die het gedrag van hun politici en leger niet meer kunnen aanzien.

Frieda Brepoels, Europarlementslid van de N-VA, protesteert heftig tegen de toetreding van Israël tot de OESO. Men weet dat “Joods” en “Israël” heel gevoelig liggen binnen de internationale gemeenschap en ook binnen de Belgische politiek. Kritiek wordt onmiddellijk beschouwd als een uiting van antisemitisme. Het maatschappelijk monddood maken van de mogelijkheid tot kritiek staat synoniem voor dictatuur. De machtige Joodse lobby’s hebben in hun respectieve gastlanden op dat vlak prachtig werk geleverd. Men mag heden niet meer naar een persoon die lid is van de Joodse gemeenschap met de vinger wijzen of het gekrijs van de lobby’s (waaronder de anti-racismelobby’s) wordt oorverdovend. Het siert de N-VA dat ze op dit punt tegen de stroom ingaat, goed wetende dat ze zich “in hogere kringen” geen vrienden zal maken met deze gang van zaken. Nogmaals: de N-VA verschilt op heel wat punten van het N-SA, maar als het goed is, mag het ook eens gezegd worden.

Wat een verschil met het Vlaams Belang, dat in 1995 de wet tegen de vrije meningsuiting heeft gestemd en dat via de clan Dewinter plat op de buik gaat voor de Joodse lobby’s. “Israël is een bastion van het Westen”, zeggen ze. We stellen vast dat op vlak van “Israël” de Belgische elite en het Vlaams Belang aan dezelfde zijde van het front staan. Laat ons hopen dat ze hun dwalingen inzien.

De (objectieve) bondgenoten van Vlaanderen en verder in de toekomst van een Groot-Nederland zijn meestal de volkeren die op eigen grondgebied voor eigen toekomst strijden tegen verdrukking van het internationale grootkapitaal.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter