Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Sunday, 25 May 2014 11:55

Na aanslag op joods museum weigert politieke elite debat

Written by 

De Belgische politiek elite heeft gisteren geweigerd in debat te treden over de dodelijke aanslag op een joods museum in Brussel.

Dat deed ze zogezegd uit respect voor de doden, maar zou het niet van meer respect hebben betuigd de verantwoordelijken voor het geweld en de chaos in onze steden aan te duiden?

Er is echter een probleem met het opnemen van die verantwoordelijkheid, en wel omdat de politieke elite zelf verantwoordelijkheid is voor het dagelijkse geweld in onze steden, voor de vervreemding, de cultuur van geweld, de verpaupering en het ontstaan van een vreemde onderklasse, de polarisatie tussen godsdiensten. Dat alles is op zijn beurt het resultaat van de invoer van mensen met andere culturele achtergronden in ons land.

Wanneer je de chaos invoert, dan moet je niet verwonderd zijn dat die zich naderhand ook manifesteert.

Dat het VB zich bij de hypocriete houding van de rest van de elite heeft aangesloten, toont hoe diep die partij met het establishment verbonden is, en als zelfverklaarde bondgenoot van Israël kiest zij ook nadrukkelijk partij voor één van de protagonisten bij een conflict tussen vreemde bevolkingsgroepen in ons land. Deze antinationale houding, die zij deelt met de elite, versterkt nog het gevoel van polarisatie in één richting. Zulks kan alleen maar tot meer geweld leiden, dit keer tegen de eigen bevolking.

Iedereen betreurt dat in onze straten mensen worden vermoord vanwege hun geloof of afkomst (en als men het publiekelijk aanklaagt, wordt men in dit land voor racisme vervolgd door een corrupt justitieapparaat). Conflicten geweldloos oplossen is echter een typisch 'westerse' benadering, die het resultaat is van een lang cultureel proces. De feiten van gisteren tonen echter aan dat deze waarden ons zijn ontglipt door vreemde culturen en vreemde mensen in te voeren, en dit is nog maar het begin. Een vreedzame multiculturele samenleving bestaat immers niet (je kan ze alleen met repressie en met dwangwetten opleggen).

Botsingen van economische en etnische belangen bestaan wel, en die kan je niet zomaar met wetten onderdrukken. De geschiedenis heeft ons geleerd dat dit zaken zijn die geweld genereren. En dat geweld zal zich hoe dan ook steeds meer manifesteren, of je nu zwijgwetten hanteert of niet. Er zijn doortastender middelen nodig.

Vroeger zou men zulke botsingen 'klassenstrijd' hebben genoemd, vandaag moeten we het een botsing noemen van nationale en supranationale belangen, een strijd tussen groepen en groepsbelangen die daaruit zijn ontstaan. Of anders gezegd: een strijd van nationalisme tegen globalisme.

De aanslag op het joodse museum zal men wel weer afdoen als een louter gevolg van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar de oorzaken liggen enerzijds veel dieper en anderzijds ook nationaal. Daarom weigert de elite het debat. Zij heeft mee de chaos gecreëerd. Zij is verantwoordelijk voor de doden. En alle krokodillentranen ten spijt, het bloed kleeft aan haar handen, want door massa-immigratie heeft zij de voorwaarden voor zulke toestanden in ons land mogelijk gemaakt.

Wenen zal niet helpen om de zaak weer op orde te krijgen, maar wel het afvoeren van deze corrupte democratie en haar zwakke profiteursklasse is vereist.

De verkiezingen van vandaag hebben in dat opzicht helaas geen enkele invloed of zin. Het is cinema.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Het Ultieme Debat dat vanavond gepland stond, zal naar aanleiding van de schietpartij in Brussel niet doorgaan. De betrokken politici hebben dat zopas beslist en medegedeeld. Minister-president Kris Peeters legde namens alle partijen volgende verklaring af: "Uit respect voor de slachtoffers van de aanslag, en hun families, in het Joods museum in Brussel, beslissen de partijen na gezamenlijk overleg om Het Ultieme Debat van VTM NIEUWS niet te laten doorgaan. Wij betuigen ons diepste medeleven aan de Joodse gemeenschap en alle betrokkenen. Wij veroordelen deze verschrikkelijke aanslag ten stelligste en beëindigen hiermee de campagne." Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur van VTM NIEUWS: "Uiteraard hebben we alle begrip en respect voor deze beslissing . We sluiten ons daar dan ook bij aan." Vanavond om 22u20 is er een extra VTM NIEUWS over de recente gebeurtenissen

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter