Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Wednesday, 19 November 2014 11:46

Wij roepen de N-VA op: open de repressiedosiers voor iedereen, zo dat collaboratie Belgische elite openbaar wordt

Written by 
 
 
 
De kleine man in de Zoo van Antwerpen,dit terwijl de collaborerende  Belgische elite zichzelf als weerstanders uitriep

 

In dit land is het nog  steeds niet mogelijk, dat  familieleden van een repressieslachtoffer- inzag krijgt in het dossier dat over hun naasten bestaat.Dat het Belgische regime er alle belang bij heeft dat het ’vuile ‘ potje van de repressie nu na 70 jaar nog steeds wordt toegedekt ,dat is te begrijpen, er werden dan ook meer dan 200 mensen geëxecuteerd en vele werden door het ‘sekwester’  van al hun bezittingen beroofd.Een moordpartij op grote schaal, een plundering –van en op burgers-  van een nooit geziene omvang. Ook het feit dat er in Wallonië , na de oorlog ,massaal terreur op een deel van de bevolking werd gepleegd wil men liever onder de mat houden. Nochtans is de mythe dat de collaboratie zich alleen aan Vlaamse zijde heeft gemanifesteerd reeds lang naar het rijk der fabelen verwezen. Waarom dan de geheimzinnigheid aanhouden over het verleden, zou het kunnen dat er teveel’ geseponeerde’ dossiers over de economische collaboratie naar boven zouden komen bij het vrijgeven van de dossiers over de collaboratie.

Want, wat ook al lang bewezen is, dat is het feit dat het Belgische kapitalisme, maar ook de vakbonden en de socialistische partij ( De Man ) net als de communisten (die tot de inval van Duitsland in de USSR ) een non-interventiepolitiek  hebben gevoerd,-en niet zoals de mythe wil -direct  het verzet  hebben georganiseerd ,  een vorm van collaboratie aanhielden.

De baas van de Sociéte Génerale , Alexander Galopin had in samenwerking met het Hof en de regering in ballingschap tot doel de belangrijkste industriële en bancaire middens  in ons land samen te brengen,dit met als doel - de economie op peil ( te optimaliseren en moderniseren ) te houden en de uitvoetvoer ( handel) met Duitsland niet te laten verstoren, maar integendeel uit te breiden. Het feit dat Galopin vandaag als een verzetsheld wordt gezien ,door de Belgische elite- heeft dan ook een donker kantje. Want de status van verzetsheld heeft deze grootindustrieel niet te danken aan enige verzetsdaad, maar aan het feit dat hij door leden van de  DEVLAG werd vermoord. Wat echter niet zo gekend is ,dat is het feit dat de SS weliswaar Verbelen -als verantwoordelijke voor het commando ( en deelnemer aan de aanslag) feliciteerde, maar dat Von Falkenhausen , de militaire bevelhebber over België de aanslag streng heeft afgekeurd ,met als argument dat het de economische relaties (  aanvoer van goederen) van België met Duitsland  verstoorde.

En dus wordt Galopin in feite vereerd door de Belgische staat en elite om zijn collaboratie met de Duitsers, dit terwijl anderen daarvoor zwaar werden gestraft, of zelfs daarvoor werden terechtgesteld.Zo blijft tot op vandaag de Belgische justitie een klassenjustitie.

Galopin beschikte over een lijst van collaborerende bedrijven, deze lijst verdween na zijn dood, ( zouden die niet tussen de geseponeerde repressiedossiers zitten ?) en het feit  dat zijn neef  Baron de Bonvoisin later  beweerde over deze lijst te beschikken, heeft de man alleen maar bagger en smerige insinuaties van het regime en van links opgeleverd. Is dat misschien ook de reden dat men hem "zwarte baron" is gaan noemen, steunpilaar van extreem rechts, om hem zo(en zijn lijst) in discredit te kunnen brengen mocht ze openbaar worden gemaakt.

 Deze collaboratie, waar de regering en de Belgische industriële elite zwaar bij betrokken was, werd gecoördineerd door Alexander Galopin , dat wil men onder elk beding verborgen houden. Zijn het deze verhalen die de Belgische justitie als te gevaarlijk voor de openbare orde bestempelt ?

 

 “In België blijven de archieven over de collaboratie  gesloten, uit vrees – zo leert een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal – dat “de openbare orde verstoord wordt” en uit vrees voor het oplaaien van “bepaalde passies” uit het verleden”

 

Maar nu de nakomelingen van de collaboratiebeweging (N-VA) de Belgische staat mee beheren, zou het niet gepast zijn om de boeken open te doen. Of vindt de N-VA het beschermen van Belgische kapitalistische groepen ( en dat zou goed kunnen, De Wever heeft altijd beweerd dat Unizo en aanverwanten zijn bazen zijn) belangrijker dan de waarheid over het leed van de kleine man ,kleine man die tussen de molen van een corrupte  periode uit de Belgische geschiedenis werd geklemd –en er soms letterlijk door  werd vermorzelt -samen met zijn familie, naar boven te laten komen.

Zodat eindelijk openheid en rechtvaardigheid geschied, want waarom een Oostfronter, of een brigademan vervolgen, maar niet hij die de wapenonderdelen, de uniformen, het eten -en de voertuigen heeft helpen fabriceren die deze kleine soldaten in de mogelijkheid stelde om überhaupt te collaborenen? Of leden van de Vlaamse administratie, die eigenlijk de collaboratiepolitiek van de Belgische regering mee hebben uitgevoerd, als men de zaak objectief bekijkt met wat we vandaag reeds weten. Wat ligt het verschil met stafleden van het VNV en met socialistische en andere ministers in de regering in Engeland. Beiden deden zaken met de Duitsers in het kader van het comité Galopin. Een smerige en hypocriete houding van de Belgische politieke en financiële elite. Alleen werden de enen daarvoor vervolgd en kregen de anderen medailles als ‘weerstander’

Waarom moesten dan de kleine mensen , voor de mistappen van het kapitaal opdraaien , en niet de kapitalisten die grove winsten hebben gemaakt met de collaboratie en de handel met Duitsland.Niet dat er vandaag zoveel is veranderd, want ook nu betaald de kleine man en zijn gezin voor de strapatsen van een corrupt  financieel systeem. Kijk naar de bankencrisis. Daarom roepen wij de N-VA nu op ,eis dat de dossiers opengaan voor iedereen, jullie zijn het aan het Vlaamse volk verplicht.

En dat links de tanden op elkaar klemt en zwijgt, want terwijl ze Mitterand aan hun borst klemden vergaf (of moeten we zeggen vergat men) dat deze man bij de militie- knokploeg ( Cagoule) van Pétain  actief was geweest tijdens de oorlog. Hoeveel linkse verzetsstrijders zou deze ‘democraat’ niet voor verrot hebben geslagen? Niet dat wij daar enige spijt over voelen, op die manier deed hij mooi het vuile werk voor de ‘beweging’

En dat links later deze klojo als hun held zag ,dat doet vragen rijzen over de verstandelijke vermogens bij links en hun verwijfde intellectuele en artistieke kliek die achter hen staat. Om nog niet te spreken over hun aanhang bij de allochtonen, die niks weten over onze geschiedenis en er zich ook geen bal van aantrekken. Die staan zelfs vijandig tegenover onze geschiedenis , want die geschiedenis bewijst  dat ons volk geboorterechten heeft, en daar wil  links en het allochtoon volkje niet aan worden herinnerd.

Maar gezien links geen schaamte kent  en alleen de marxistische geschiedenis hanteer ( een methode waarbij ‘dialectisch’ alles wordt omgedraaid tot het in hun straatje past, moeten we daar niet teveel op rekenen om te eisen dat de waarheid over het verleden naar boven komt.

En op onze ‘intellectuelen’ moeten we al helemaal niet rekenen, die zijn vet gekweekt door het regime, en in ruil kwaken zij wat de elite hen laat kwaken. Onze ‘intellectuele’ elite is dan wel sterk in het debiliseren van het volk, ze is hoegenaamd niet geïnteresseerd in het verheffen, of  in het helpen zoeken naar de waarheid voor het volk ( of het moet over zever als de  multicul of over genderflauwekul gaan) of over zwarte Piet.

En kunnen wij, Vlaams nationalisten ,op  de machtspartij N-VA rekenen- om ooit de waarheid te  achterhalen over de ware toedracht van de collaboratie. Willen zij ,nu ze de macht hebben, de dossiers laten openen? Want de N-VA pleit dan wel voor een “pact” om onze welvaart in stand te houden -en sociale cohesie moet daarvoor zorgen. Maar laat er eerst  een ‘nationale’ verzoening plaatsvinden, die de onrechtvaardigheden van het verleden rechtzet. Anders kan er nooit sprake zijn van een dialoog met het Belgische regime over een nieuw pact. Of kan er nooit een soevereine Vlaams staat worden gevormd. Want wij willen geen staat die op leugens uit het verleden is gegrond.

Maar is dit realistisch, met een partij die nu al in de collaboratie met het regime zit, en dit zonder het rechtzetten van de misdaden uit het verleden begaan door een staat die zij nu dienen?

Want iedereen kent het spreekwoord, wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. En in dit land is dat de taal van de stilte… en van het geld.

 

 

 

 

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter