Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Wednesday, 06 May 2015 15:00

Gevangen in de paradox van vooruitgang en globalisering

Written by 

“Samen sterk tegen het middeleeuwse ultra-liberalisme waar 1% zich verrijkt op de kap van de bevolking”

Dat stond te lezen op een spandoek waarmee de (andersglobalistische) Alliantie D19-20 deelnam aan de 1-mei-stoet in Gent vorige week. Alleen: de beeldspraak die gebruikt wordt, is verkeerd.

Niet alleen komt het liberalisme als ideologie voort uit de revoluties die een einde aan het Ancien Régime (dus de middeleeuwen) hebben gemaakt, ook was de materiële ongelijkheid in de middeleeuwen lang niet zo groot als in het huidige “ultra-liberale” tijdperk. Dat stelt linkse, en in het bijzonder marxistische, intellectuelen natuurlijk voor een paradox, aangezien zij sympathie hebben voor die liberale revoluties en ze zelfs als bakens voor de hele mensheid zien (cf. Arabische Lente). Dat die revoluties weliswaar tegen Koning en Kerk, maar zeker niet tegen Kapitaal gericht waren (wel integendeel!), dat nemen ze dan maar voor lief. Dat ook gewone boeren en ambachtslui door de opkomende burgerij elke keer opnieuw uit hun rechten ontzet werden evenzeer. Zo verloren de ambachtslui na de Franse Revolutie (1789) samen met de adel en de geestelijkheid hun “privileges” (sociale rechten), zoals het recht om beroepsverenigingen op te richten: de gilden en de ambachten (cf. wet-Le Chapelier).

De middeleeuwen waren niet “liberaal” (laat staan “ultra-liberaal”!), maar corporatistisch en solidaristisch avant-la-lettre. Zo bepaalden de gilden en ambachten onder meer wie een beroep mocht uitoefenen, legden ze de prijzen en kwaliteitsnormen van producten vast, boden ze sociale zekerheid aan hun leden en vervulden ze zelfs politietaken (cf. schutters- en wapengilden). Bovendien waren de middeleeuwen zo “liberaal” dat rente op schuld verboden was (pech voor woekeraars!) en elke vorm van reclame werd beschouwd als deloyale concurrentie (cf. Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben). Het kan dus de moeite lonen om in plaats van steeds blind vooruit te hollen af en toe eens achterom te kijken en zich te bezinnen over vandaag. Historia docet.

Ter vergelijking:

Grand écart

Nee, nooit eerder heeft de wereld zulke grote verschillen in levensniveau gekend. In de middeleeuwen was het belangrijkste verschil tussen het huis van de heer en dat van zijn onderdanen dat tussen de stenen vloer van het kasteel en de vloer van aangestampte aarde van de hutten, die overigens kleiner en dus gemakkelijker te verwarmen waren ’s winters. De heer verplaatste zich te paard, hij ging twee keer sneller dan zijn onderdanen te voet. In één dag legde hij gemakkelijk 50 kilometer af, de andere hooguit 25.

Vandaag verplaatst de heer zich 200 keer sneller dan de boer, en wel per vliegtuig. En zo gaat het er min of meer op alle gebieden aan toe. De verschillen in BNP per capita verhouden zich van 1 tot 100 tussen veel Afrikaanse landen en West-Europa. Bovendien ontstond vroeger op natuurlijke wijze een vorm van solidariteit door de gevaren van buitenaf. Als buren met kwade bedoelingen naderden, zochten de onderdanen hun toevlucht binnen de muren van de burcht. Tegenover de voordelen die de landsheer genoot stond het belangrijkste: de veiligheid van allen. Vandaag waarborgen maar heel weinig staten, die de landsheren vervangen hebben, de bescherming van hun bevolking zonder vazal te worden van een andere staat die als sterkste geldt. Het is die rol die de VS al een halve eeuw op zich nemen.”

Bron: De la Rivière, Franck (2001). L'Europe de Brest à Vladivostik. Lausanne: L'Âge d'Homme, pp. 13-14.

De middeleeuwen, een leugen (voorwoord)

“Heel dikwijls tonen onze intellectuelen zich openlijk racistisch. Niet in de zin die we daar gewoonlijk aan geven, d.w.z. van veroordelingen van of minachting voor beschavingen, zeden of godsdiensten die verschillen van de onze, maar wel door een verbazingwekkende neiging om over het eigen verleden slecht te oordelen.”

Bron: Heers, Jacques (2008/2013). Le moyen âge, une imposture. Paris: Perrin, p. 8.

Om af te sluiten:

Au Moyen Âge, on travaillait moins de 35 heures ! (YouTube)

Gevangen in de paradox van de “vooruitgang” is de (marxistische) linkerzijde gedoemd om de logica van het “ultra-liberalisme” en de globalisering te ondergaan. Daarom is links steeds anders- en niet anti-liberaal, anders- en niet antiglobalistisch.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter