Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Sunday, 18 October 2009 15:27

De hyena's van de haat!

Written by 

Naar aanleiding van de Koppen-uitzending van vorige donderdag, die het N-SA in actie toonde, steeg de haat- en repressiesfeer in dit land naar ongekende hoogten. Het legde eens te meer de collectieve hysterie van de elite en haar puberale aanhang (de antifa-snottebellen) en de persdilettanten op een beschamende manier bloot. Zowel minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom als minister van Justitie De Clerck speelden voor rechter en beul tegelijk, zoals tijdens de naoorlogse repressie. Zonder enige gêne en zonder de democratische scheiding der machten in acht te nemen veroordeelden deze creaturen van het liberaal-corrupte establishment een concurrerende ideologische fractie, namelijk het N-SA. Zonder bewijs werd een vonnis geveld dat op een standrecht niet zou misstaan: het N-SA is racistisch. Onmiddellijk werd aan een procureur opdracht gegeven het zwijntje even te gaan wassen. Scheiding der machten? Niet nodig in een liberale dictatuur! Die twee ministers konden zelfs geen seconde de schijn hooghouden dat er bewijzen van gepleegde feiten nodig waren. Schuldig die bende, zo luidde de toon, executeren maar!

 

De procureur van dienst moest de gemoederen van die opgehitste en bloedruikende hyena's van de burgerij even temperen door erop te wijzen dat er, naast een klein en onbenullig feitje, ook nog bewijzen op tafel moesten liggen. Waarschijnlijk was dat een hint naar de persbloedzuigers en de twee gestoorde ministers, dat men eerst nog tijd moest krijgen om die bewijzen te fabriceren. Een burgerlijke rechtsstaat heeft zo zijn verplichtingen en een daarvan is dat de schone schijn in stand gehouden dient te worden. De burger (de enkeling die het nog niet doorheeft, welteverstaan) zou anders door kunnen krijgen dat in dit land alles door de politiek-gecorrumpeerden in elkaar wordt gestoken. Ook de vervolgingen en veroordelingen. Maar ssssst, dat mag niet geweten zijn! De ankerman van Koppen en de burgerlijke gedegenereerden met journalistendiploma, die vraagjes mogen stellen aan gasten op tv en daarbij immer conforme antwoorden op immer conforme vragen verwachten, zijn blijkbaar door ons publieke optreden tot collectieve waanzin gebracht. Zo'n schuimbekkende bende kom je normaal alleen tegen in sanatoria waar geestesgestoorden verblijven en in afkickcentra voor pillenverslaafden. De professionele bezetting bij de VRT bestaat blijkbaar uit haatkoren zoals je die bij voetbalhooligans nog zelden tegenkomt. Het enige verschil met voetbalhooligans is dat er in plaats van racistisch en discriminatoir gescheld naar allochtonen, naar de autochtonen van het N-SA met een blubber van het meest stinkende racisme wordt gegooid. Het eigen-volk-weg-racisme. Eigenlijk toont dat de diepe haat die leeft bij sommige intellectuelen tegen het eigen volk, en in het bijzonder tegen werkenden van eigen volk. Een haat die de reactionairen uit alle burgerlijke geledingen gemeen hebben.

In de crisis die het systeem nu doormaakt, slaan de stoppen compleet door bij de zwakke creaturen die het politieke en mediatieke establishment uitmaken. De burgerij en haar slippendragende kleinburgerlijke elite van pers, gerecht en politiek gaan eraan onderdoor en kunnen de druk vanwege de financieel-economische en migratie-gerelateerde crisis niet langer aan. De leiding van de elite weet dat er, om de eigen macht en de eigen rijkdom zeker te stellen voor de kliek, drastische veranderingen zullen moeten worden doorgevoerd in ons sociaal-economische bestel. Karel Vinck, een van de topbazen in dit land, zei het reeds in Knack: "De instellingen in dit land moeten op de schop en wij (de burgerij) zullen een revolutie in gang zetten om dat gedaan te krijgen". De politieke dievenkaste is door inteelt en door het streven binnen de politieke partijen naar consensusfiguren - dienstig aan de partijapparaten - volledig gedegenereerd. Partijapparaten dienen als cashmachines voor mensen die anders te dom en te lui zijn om te werken en op die manier elke maand toch hun zakken kunnen volstoppen met massa's geld. Dat werkte zolang de kas nog middelen bevatte en zolang de politieke elite niet te veel hoefde na te denken. Maar deze crisis toont de fundamentele zwakheid van een dergelijk systeem aan. Het volk heeft daarom geen elite meer waardoor het geleid wordt, het volk heeft geen elite die bekwaam is om met oplossingen naar buiten te komen. Alles draait om de politici zelf; het is pure navelstaarderij, tot we er allemaal aan kapotgaan.

In deze context is het begrijpelijk dat politici, media, gerecht e tutti quanti zich als een bende aasgieren op een kleine politieke organisatie als het N-SA storten. Zelfs de gestoorde flippo's van het AFF, die stukjes schrijven in opdracht van de burgerij, moeten een schijnvijand hebben om op te kunnen afgeven. Door een aanval te lanceren op een kleine, maar groeiende groep nationaal-revolutionairen, willen zij de aandacht afleiden van de echte vijanden. Die vijanden zijn te machtig voor de droplullen van het professionele antiracisme. Veiliger is het om in te hakken op kleine mensen en dan liefst nog weggestopt achter een pc. Het meer gewelddadige werk laten ze over aan drugsverslaafde krakers, terwijl ze zelf veilig in moeders bed liggen te ronken. De pantoffel-revolutionairen in actie...

Het N-SA wil de problemen bespreekbaar maken en de schuldigen aanwijzen. Wij zijn de arrogantie van de kapitalisten - Suez en de rest van de bankgangsters - meer dan beu. De parasiterende kapitaalklasse die ons volk elke dag berooft van zijn zuurverdiende geld, maar zelf niets aan de volksgemeenschap wenst bij te dragen. De parasiterende klasse die verantwoordelijk is voor massa-immigratie en nu de verschillende volksgemeenschappen van autochtonen en allochtonen in de steek laat, in een chaos die langzaam tot een kookpunt komt en onze samenleving dreigt te vernietigen. Wij zullen ons verder organiseren en daarom danken wij de tientallen nieuwe leden die zich hebben aangemeld na de Koppen-uitzending. Aan hen: welkom bij de solidaristen! Spijts de aanvallen van de liberale burgerij, spijts de aanvallen vanuit reactionaire hoek, waar men filibustert tegen ons op pro-Amerikaanse en pro-Israëlische websites, blijven wij trouw aan onze overtuiging. De reactionairen van het liberalisme, het links-liberalisme en het rechts-conformisme hebben de handen in elkaar geslagen, maar wij zullen hun handen breken. Vervolgingen vanuit een discriminerend juridisch apparaat zullen een ideologie, een geloof, een overtuiging, een wil en de volkstrouw nooit onderuit halen. Wij zijn de nieuwe wind die door het nationalisme waait! Wij willen af van oude gedachten en mikken op nieuwe inzichten!

Wij zijn de nieuw-solidaristen!Hoofdcoördinator N-SA

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter