Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Sunday, 13 September 2009 14:35

Op straat gezet

Written by 

 

 

Afgelopen week hebben journalisten van de staat gewapend met een verborgen camera huisvredebreuk gepleegd bij een onthaalmoeder en deze onschuldige vrouw aangezet tot het begaan van een meningsmisdrijf (uitlokking van een misdrijf is nochtans bij wet verboden). Door het onzegbare te zeggen beging deze vrouw echter een halsmisdrijf in de ogen van de politiek-correcte dictatuur die door de Belgische machtskaste is geïnstalleerd. De mediahetze die zo ontstond, was voor die machtskaste een welgekomen kans om de aandacht af te leiden van de eigen wantoestanden die ze de laatste weken en maanden niet allemaal tegelijk in de doofpot heeft kunnen stoppen. Ze kon dus wel een rookgordijn voor haar eigen malversaties gebruiken. Als de Belgische justitie vierkant draait, neemt de lynchjustitie van het journaille het over. Met haar eenheidsdenken, zoals dat door de verschillende media en politieke partijen wordt geventileerd, wil de machtskaste andersdenkenden intimideren en de eigen bevolking terroriseren. Dat het eenheidsdenken zelfs niet meer aan de voordeur stopt, heeft de zaak van de onthaalmoeder nu wel duidelijk gemaakt.

 

Met walging hebben wij van het N-SA akte genomen van de manier waarop de persmuskieten en ander ongedierte in deze zaak te werk zijn gegaan. Maar meer dan van wat anders ook, walgen wij van de laffe en onbeschofte manier waarop het VB zijn eigen leden als oud vuil op straat heeft gezet. Van een “sociale volkspartij” gesproken! In plaats van die mensen te steunen doorheen deze moeilijke tijden dankt de manager-voorzitter van het VB hen koudweg af. Mediabevel is mediabevel! Kameraadschap bestaat niet meer bij het VB, solidariteit of solidarisme evenmin. Dat is de manier waarop een rechts-liberale partij met mensen omgaat, ook haar eigen mensen. Het N-SA keurt daarom de uitspraken van de onthaalmoeder nog niet goed, maar het kan wel begrijpen waarom brave mensen zulke boude uitspraken kunnen doen. Veel VB'ers zijn immers al jarenlang lid van een partij die door de Belgische dictatuur geen enkel uitzicht heeft op machtsdeelname. Een partij ook, die meer investeert in verkiezingsdrukwerk dan in vorming en sociale verankering voor haar leden en er vooral is voor haar kiezers, haar verkozenen en de media. Het is dus niet verwonderlijk dat op die manier bij die in de steek gelaten leden een gevoel van machteloosheid ontstaat, wat zich dan weer kan uiten in onverstandige uitspraken of in het verlangen naar en het verheerlijken van sterke leiders: leiders die het inzicht en de daadkracht verpersoonlijken waaraan het hun partij zo ontbreekt. Dat alles had het VB kunnen zeggen, zonder zijn leden openlijk af te vallen, maar dan had het wel de hand in eigen boezem moeten steken natuurlijk. Het VB heeft er echter voor gekozen om een cordon sanitaire te leggen rond haar dissidente leden.

Het N-SA vindt de houding van het VB in dat alles bijzonder onfatsoenlijk voor een partij die onder haar nieuwe voorzitter uitgerekend graag wil doorgaan voor … “fatsoenlijk rechts”. Voorzitter Bruno Valkeniers kon dan wel met een gladgestreken gezicht de rechtse fatsoensrakker spelen, het echte fatsoen zit volgens ons niet in het m’as-tu entendu van de voorzitter op radio en tv. Fatsoen is niet iets waarmee men te koop loopt of waaraan men lippendienst bewijst. Echt fatsoen vereist geen woorden, maar daden. En wat daden betreft, kan de heer Valkeniers allesbehalve fatsoenlijk worden genoemd. Want is het fatsoenlijk dat Valkeniers als ceo van Hesse-Noord Natie jarenlang oorlogstuig voor het Amerikaanse leger naar Irak heeft getransporteerd? Hesse-Noord Natie – of moeten we zeggen: Moord Natie? – staat volgens het tijdschrift Mo (De Amerikaanse agenda in België, 24 september 2008) in de top 20 van de grootste contractanten van de Amerikaanse overheid en behoort aldus tot de grootverdieners van een oorlog die nu al honderdduizenden (burger)doden heeft geëist. Zijn neoconservatisme en neoliberalisme dan fatsoenlijke ideologieën? Is het zionisme van Joods Actueel fatsoenlijk? Is het antiautochtone racisme en de antiautochtone discriminatie van het CGKR fatsoenlijk? Die vragen worden niet gesteld door de politiek-correcte dictatuur.

Voorzitter Valkeniers zegt alleen dat er in zijn partij geen plaats is voor nazisme en evenmin voor communisme of maoïsme. Om die drie ideologieën in één adem te vernoemen hebben de verzamelde strategen van Madou-rodam waarschijnlijk lang moeten nadenken. Daarmee hebben ze die fossielen van klein-links echt nog eens mores geleerd, hoort men hen er hardop bij denken. Maar dat ondertussen het liberalisme meer en meer de vorm van een communistische dictatuur begint aan te nemen, dat het een eenheidsdenken opdringt tot in de intimiteit van de huiselijke kring, zich bemoeit met de opvoeding van kinderen en een klimaat van verklikking van burgers door burgers schept, dat alles ontgaat hen bij het VB volkomen. Wij zijn echter niet vergeten dat ook in de voormalige DDR het eenheidsdenken zich achter een meerpartijenstaat verschool.

Aldus heeft de "partij van de vrije meningsuiting" een nieuwe aanslag op de vrije meningsuiting gepleegd.

F. Ranson
Coördinator N-SA 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter