Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Tuesday, 01 December 2015 13:28

Saoedi-Arabië: een godsgeschenk?

Written by 

Als de verzamelde Vlaamse linkerzijde (Groen, SP.a en PVDA) na veertig jaar stilzwijgen de betrekkingen tussen België en Saoedi-Arabië wil herzien, dan is dat allesbehalve een late bekering. Het is zelfs geen bekering, maar veeleer een wanhoopspoging om de façade van hun multiculturele utopie te redden en hun allochtone achterban uit de wind te zetten.

Externe vijand

Geef toe, wat is er gemakkelijker dan een externe vijand te zoeken in tijden van crisis? Een externe vijand als bliksemafleider en zondebok. Precies dat wat ze “extreemrechts” al jarenlang verwijten, maar dan op een andere manier. Toegeven dat er een samenlevingsprobleem met moslims zou zijn is te veel gevraagd. Dat zou immers de bestaansreden van hun eigen allochtone “Volksfront” ondermijnen. Dat “Volksfront” is een monsterverbond van westerse decadentie en islamitische intolerantie. Een monsterverbond bovendien van internationaal financierskapitaal en industrie enerzijds en linkse activisten anderzijds. Vanuit een autochtoon standpunt is het trouwens niets anders dan een Anti-Volksfront.

Wat is er gemakkelijker in tijden van fysieke en mentale lafheid dan een externe vijand te zoeken? Een externe vijand die niet lijfelijk aanwezig is, die niemand rechtstreeks “kwetst” of kan “kwetsen”. Meegenomen daarbij is dat die vijand ook nog eens zijn voeten veegt aan alle waarden die de linkerzijde pleegt te verdedigen, tenminste tegenover het autochtone deel van haar achterban (en niet of veel minder tegenover het allochtone deel). Die vijand biedt links de gelegenheid om nog eens al zijn troeven uit de kast te halen, temeer omdat hij ook nog eens bijzonder kapitaalkrachtig is. Wat de linkerzijde door haar monsterverbond met de burgerij en het allochtonendom niet meer kan vinden in het binnenland, zoekt ze dan maar in het (verre) buitenland: een reactionaire en kapitalistische vijand.

Electorale afrekening

De kers op de taart is natuurlijk dat de Grote Vijand van de “warme samenleving” (slecht gekozen metafoor overigens, straks wordt het misschien wel té warm) onlangs een Saoedische investeerder naar de Antwerpse haven heeft gelokt. Het gaat dan natuurlijk over N-VA in de persoon van Antwerps burgemeester Bart De Wever. Het allochtone Volksfront, dat zich soms ook profileert als nieuwe sociale beweging “Hart boven Hard”, laat immers geen kans onbenut om tegen N-VA te ageren (die partij spint er overigens zelf garen bij). Kortom, N-VA is de binnenlandse boeman (in een electoraal schijngevecht). Een soort “Saoedi-Arabië” in het centrum van de Belgische politiek, tenminste, tot de eerstvolgende verkiezingen voorbij zijn.

Saoedi-Arabië lijkt wel een godsgeschenk voor de linkerzijde. We mogen van links immers geen “amalgaam” maken van terrorisme, islam en immigratie, niet veralgemenen, geen mensen kwetsen, niemand stigmatiseren enz. Welnu, denken is steeds veralgemenen, oorzaken en gevolgen benoemen, logische verbanden leggen en conclusies trekken. Zo niet, dan zijn er alleen feiten, gevallen, individuen ... Of Saoedi-Arabië natuurlijk ... Maar goed, heeft al dat linkse verstand in Vlaanderen nu met Saoedi-Arabië het “ei van Columbus” ontdekt voor alles wat misloopt in multicultureel Utopia? Bijlange niet, natuurlijk. De invloed van Saoedi-Arabië is maar één symptoom van de georganiseerde malaise die de blanke, westerse wereld treft. Een georganiseerde malaise, waar enkelen beter van worden en vele anderen alleen maar slechter.

Symptoom

Wat links echter (nog) niet lijkt te beseffen, is dat men een land als Saoedi-Arabië niet ongestraft bekritiseert. Dat was al gebleken uit de onthullingen van WikiLeaks. We zullen straks eens zien hoe snel de linkse lafaards hun staart zullen intrekken als de Saoedi's tegenmaatregelen nemen (en dat zullen die laatsten niet nalaten te doen). Het gebrek aan moed is bij het Anti-Volksfront immers zowel een fysiek als een mentaal gegeven. Daarom verkiest het ook “consensus”, “verdraagzaamheid” en “vrede” tot elke prijs.

De degeneratie van links is natuurlijk symptomatisch voor de degeneratie van de blanke Westerling in het algemeen: een degeneratie die zowel fysiek als mentaal is – het innerlijke weerspiegelt zich in het uiterlijke – en die zich uit in morele lafheid (“onverschilligheid” is de passieve variant ervan) en intellectuele luiheid. Een degeneratie die bekroond werd met het “ideaal” van opperste zwakte: tolerantie, en wel in de vorm van een leven dat zichzelf niet meer kan, mag of durft te laten gelden tegenover andere levensvormen die het in de weg staan. Een leven dat zich collectief noch individueel durft te laten gelden, want (fysiek) geweld is “immoreel”. Een leven dat zich evenmin in ruimte of tijd durft te laten gelden, want grenzen zijn “slecht” en de geschiedenis is “afgelopen”.

Het zou te kort door de bocht zijn om die degeneratie met “links” te vereenzelvigen. In een wereld op drift heeft het weinig zin om “links” en “rechts” te verabsoluteren. Ze verpersoonlijken evenmin, omdat burgerlijke politici wars zijn van elke karakter- en beginselvastheid. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom N-VA’er Peter De Roover (uitgestuurd door Bart De Wever om de Saoedische havenbelangen te verdedigen) in een tv-debat “argumenteert” dat linkse partijen geen individuele Saoedische investeerders mogen viseren, ook niet als die ervan verdacht worden het islamitische terrorisme te sponsoren (ze genieten het “vermoeden van onschuld”). Men mag Saoedi’s ook niet vereenzelvigen met het regime in Saoedi-Arabië ... Tja, trek De Roovers redenering door en men mag zelfs geen Saoedische prinsen met de monarchie identificeren! Een prins is immers ook maar een individu ... Dit keer was het dus geen linkse die het “gij zult niet veralgemenen” predikt!

Gemakkelijke prooi?

Links dacht in Saoedi-Arabië een gemakkelijke prooi te hebben gevonden om het verzamelde allochtonendom mee uit de wind te zetten en om zijn eigen politieke verantwoordelijkheid op af te wentelen. Het is dan ook een allochtoon Volksfront dat er baat bij heeft dat het “debat” tot Saoedi-Arabië verengd en zo ontmijnd wordt (hoewel die manie om te “debatteren” op zich al een symptoom van degeneratie is). Dan gaat het immers niet over massa-immigratie, de expansie van de islam, de minorisering van het blanke ras, de balkanisering van de samenleving en de ondermijning van de staat.

“Schietschijf” Saoedi-Arabië biedt links ook de gelegenheid om fanatieke vrijzinnigen te paaien zonder daarbij Turkse, Marokkaanse of andere islamitische kiezers al te veel voor het hoofd te stoten (hoewel dat misschien nog te bezien valt). Alleen: waarom heeft Groen het wel over Saoedi-Arabië, maar niet over de vuile rol van Turkije in de Syrische burgeroorlog? Toch niet omdat die partij wordt geleid door een Turkse vreemdelinge? Waarom verwijten de linkse partijen Saoedi-Arabië dat het de wahabitische islam verspreidt in Europa, maar zwijgen ze over hoe de Turkse en Marokkaanse overheden decennialang de ontwikkeling van parallelle maatschappijen in Europa hebben aangemoedigd (en nog aanmoedigen)? Zulke grote groepen immigranten zijn immers geen “individuen”, maar vormen een structureel onderdeel van het buitenlandse beleid van hun thuislanden: het zijn buitenlandse agenten, civiele bezetters of kolonisten.

Besluit

Zachte heelmeesters leven van de stinkende wonden die ze maken. Ze leven ervan als een parasiet en zijn zelf een deel van het probleem. De hoopt ligt dan ook niet bij de politici en ngo’s die van symptoombestrijding hun beroep hebben gemaakt. De hoop ligt in de uitbouw van een revolutionaire drukkingsgroep die niét schippert tussen waarden en belangen, maar ondubbelzinnig kiest voor haar eigen land en eigen volk – en daarmee basta. De geïmporteerde wreedheid en de verruwing die met de “warme samenleving” gepaard gaan, zijn voor de blanke Westerling confronterend en zullen met de jaren alleen maar confronterender worden. Het is die confrontatie die van degeneratie tot regeneratie zal leiden en ons eigen bestaan zal herbevestigen. De vraag is dus niet of, maar hoe en wanneer die regeneratie zal intreden. Want de lafaards en de zwakkelingen die nu (nog) het hoge woord voeren, zullen hoe dan ook het onderspit delven. Saoedi-Arabië en Islamitische Staat een godsgeschenk dus? De vraag is maar voor wie ...

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter