Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Friday, 18 December 2015 18:20

Ook asielzoekers sturen OCMW-geld naar hun thuisland

Written by 

Vorig jaar werd vanuit Nederland 8 miljard euro naar het buitenland gestuurd door de immigrantengemeenschap. De economische en politieke wereld heeft daar een sluierwoordje voor bedacht. Ze noemt het fenomeen niet drainage van fondsen naar het buitenland, neen, het ding heet “remittances” uitvoeren. Als een Nederlander of Belg dat doet (of al wie niet beschikt over een dubbele of triple nationaliteit), dan zou het  “witwassen en verduisteren” van fondsen heten én strafbaar zijn.

Hoeveel miljarden er vanuit ons land getransfereerd worden naar de thuislanden van immigranten is niet exact geweten, en men wil het ook liever niet weten volgens ons. Dat zou toch maar voer zijn voor rancune en het groeiende racisme van de autochtone bevolking. Dat kunnen onze politici niet hebben. En de luitjes die lustig geld van onze economie naar hun eigen land draineren, willen het er al helemaal niet over hebben – wat niet weet niet deert. Je moet die domme blanken nu ook niet te slim maken, nietwaar? Straks krijgen die nog door dat dat foefje over “racisme” niet klopt en dat er veel waarheid zit in al de verhalen over misbruik.

Nu zou men kunnen zeggen – en links en de burgerij doen dat dan ook – dat de hier ingeweken vreemdelingen met hun geld doen wat ze willen. Dat lijkt op het eerste zich juist – en het is naar verluidt ook een zeer ‘liberaal’ principe – maar het houdt ook een ferme discriminatie tegenover de autochtone bevolking in. Ja, liberalisme, gelijke behandeling van bevolkingsgroepen? Het klopt voor geen meter …

 

 

Het is algemeen bekend dat veel van de gastarbeiders die geld transfereren naar hun thuislanden daar – door familie of in eigen naam – een huis mee aankopen of een bedrijf mee opstarten. Als het huis of bedrijf echter in een vennootschap of in de traditionele familie- of clanstructuur wordt aangekocht of als het zich in een land bevindt waar België geen gegevensuitwisseling mee heeft (of waar die door plaatselijke corruptie onmogelijk of totaal onbetrouwbaar is), dan is het dikke mik voor de hier levende asielzoeker of immigrant. Kassa, kassa, vive la Belgique.

Het is dan een peulschil om hier en sociale woning te verwerven. Die groep burgers is meestal ook diegene die een voorkeursbehandeling geniet. Ze kan immers een weliswaar ingebeelde (maar desalniettemin zeer handige) ‘noodsituatie’ inroepen bij de toewijzing van dergelijke goedkope woningen. Als die zogenaamde “transmigranten” dan nog inkomsten verwerven (doordat men via de handige “remittances” geld in een bedrijf in het thuisland heeft gepompt), kunnen ze die inkomsten ook leuk “netto” incasseren. Deze staat is een waar belastingparadijs voor kapitalisten en immigranten, geen wonder dat ze elkaar zo graag zien.

En wat ons nog leuker lijkt, tenminste voor de asielzoeker, is het feit dat ook vluchtelingen die vandaag aan het OCMW staan zich niet schromen om geld van hier naar hun thuisland te draineren. Ja, die arme asielzoekers kennen de weg en hebben de middelen. En denk niet dat het allemaal maar om te verwaarlozen bedragen gaat, want dat is het zeker niet. Zo werd er in 2014 wereldwijd voor 550 miljard aan remittances overschreven. Ook door het cliënteel van onze OCMW’s, zo blijkt uit onderstaand verslag. Is dat niet geweldig, mensen? Kan iemand van u geloven dat er mensen zijn die zich daarover kwaad maken? Egoïsten zijn het die dat doen, vuige racisten …


Een voorbeeld is de praktijk van geldtransfers. Voor veel transmigranten is het een evidentie om geld te sturen naar achtergebleven familie. Maar de financiële of materiële steun die de hulpverlening voorziet, is erop berekend om de ontvanger hier toe te laten om rond te komen. We houden geen rekening met de verantwoordelijkheid die de ontvanger heeft tegenover familieleden.

Hulpverleners kunnen begrip hebben voor deze situatie, maar blijven tegelijk gebonden aan een wettelijk kader dat gericht is op lokale en individuele ondersteuning.

Een hulpverlener van een OCMW getuigt: “Op het moment dat de maatschappelijk werker weet dat een stuk van die financiële hulp terug naar het thuisland gaat, en die klant vraagt dan extra, dat de maatschappelijk werkers soms denken of zeggen van, sorry, maar dan moet je het geld hier houden. Je zit altijd in een dubbele positie.”

Bron: Sociaal.Net

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter