Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Wednesday, 27 January 2016 16:42

Het perverse standpunt van Dewinter

Written by 

 

Vlaams Belang legt zich –bij monde van Dewinter en voorzitter Van Grieken-neer bij de golven van massa-immigratie die ons door de elite in het verleden in de maag werden gesplitst.De partij aanvaard zo de status quo inzake het bestaan van een multiculturele maatschappij. De schijnbaar 'radicale' retoriek van Dewinter is dan ook alleen bedoelt tot stemmentrekkerij –belangrijker nog - tot het afhouden van 'echt' politieke alternatieven zoals het N-SA er een is. Een alternatief dat alleen in 'remigratiepolitiek' een vermindering- uitdoving- van het multiculturalisme ziet. Als 'tussenstap' zijn wij er ook altijd voorstanders van geweest om gescheiden ruimten te creëren voor etnische bevolkingsgroepen. Voor Vlaams nationalisten moet dat toch een aanvaardbare piste zijn, vermits zij de Walen als "aparte' entiteit zien -en ook zo behandelt willen zien worden. Dat de Walen over een 'eigen' grondgebied beschikken - en vreemdelingen niet- dat kan geen argument zijn, zeker in Brussel gaat die redenring al lang niet meer op- vreemdelingen bezetten daar zelfs grote delen van het grondgebied van die stad. Dat is niet anders in veel andere steden van het land. Het is ook een legitieme eis (de N-VA zit in de regering, dat is dus volgens de elite een legitieme partij -en eisen dergelijke zaken toch ook ) dit om Walen uit de (hoofdzakelijk door Vlamingen gesubsidieerde) sociale zekerheid te sluiten, vooral dan door middel van het stoppen van financiële transfers naar die bevolkingsgroep. Waarom zou het dan illegitiem zijn dat voor andere bevolkingsgroepen te eisen?

Het aanvaarden van de status quo inzake de multiculturele maatschappij -zoals het Vlaams Belang doet, al heel lang doet eigenlijk -is bedoelt om ook het kiezerspotentieel bij die bevolkingsgroepen aan te spreken.Net zoals alle burgerlijke partijen dat al lang doen trouwens. Maar deze houding legt wel enkele serieuze denkfouten bloot bij de partijleiding van het VB, met name inzake haar anti-islamitische strijd..

 

Want als je zegt dat je "met de rest verder kan" zoals je hieronder kan lezen en komt uit een intervieuw met de zondagskrant (mogen wij toch veronderstellen dat Dewinter bedoelt -"verder kunnen" met vreemdelingen in een multiculturele maatschappij) ja dan is je strijd tegen de islamisering van het Avondland een beetje een hobby- in plaats van dat het een ernstig gemeende strijd is. Want ‘verder doen’- met de vreemdelingen die hier wonen –zoals Dewinter en het VB zeggen te willen doen-dat is misschien wel (van VB wege) bedoelt als status quo, maar is dat in feite niet echt. De nataliteit bij de ‘vreemde’ bevolkingsgroepen zal die status quo zeer snel onderuithalen. Dat zal vlug omslaan  die status quo –zeker bij de islaminwijkelingen- omslaan naar het streven naar suprematie inzake geloofszaken zal dat al vlug blijken.En dit staat bij islamieten gelijk aan het verwerven van politieke macht in de staat. Dat zou Dewinter en co toch moeten beseffen, of hebben zij het boek van hun Israël-goeroe (Waarover men niet spreekt) niet eens gelezen? Zou kunnen ,want het is een moeilijk toegangkelijk boek. Een israëlitische geloofsbelijdenis. Want verder 'samenleven' -dat betekend de groei van de islam-en van het aantal moskeeën- als een logisch feit aanvaarden, als prijs voor die status quo inzake vreemdelingenverblijf in ons land. En begrijp 'integratie' niet als politiek of religieuze integratie van vreemdelingen naar ons gericht, maar eerder als integratie door ons- naar hen toe gericht. Assimilatie binnen een nieuwe cultureel paradigma betekend niet assimilatie naar ‘onze normen en waarden. Want wij hebben nu al geen normen en waarden meer, tenzij je liberaal en links multiculturalisme, samenleven met de andere (zoals Dewinter voorstelt, net als links dat doet) liberaal consumentisme -als waarden erkend. Leren leven met de andere’ dat impliceert het opgeven van de eigenheid. Dat is toch evident; wordt ook zo door links en het liberaal establishment als feit aanvaard. Zij stellen niet voor niets de vraag – wat betekend het om Belg -westerling of blank te zijn. Zij beweren nu al dat dit allemaal niks voorstelt- dat onze cultuur ingevuld kan worden via human engineering, om zo een soort Stalinistische ‘maschinenmensch’ van ons te maken. Maar zo werkt dat niet, temeer omdat in de hele discussie rond de multicultuur (maar ook in de discussie over de islamisering) er een complete negatie naar een economische verwijzing is. Het lijkt wel of ‘engelen’ op en dag hebben beslist - om immigranten naar ons land te sturen, of dat een moslim-god op een dag beslist heeft -om een veroveringstocht naar Europa te organiseren.

Dat is toch al te simpel . Neen het zijn economisch drijfveren die aan de basis van de huidige multiculturele omvorming van onze samenleving liggen. Menselijke hebzucht, drang naar winstmaximalisatie door het groot en middengroot kapitaal – ja zelf van een groot deel van de middenklasse. Het heeft niets met ‘goddelijkheid’, niets met ‘vooruitgang’ -het hebben van een bredere kijk op de wereld, verdraagzaamheid- of wat dan ook van die nepargumenten te maken. Het zijn pure economie factoren die achter de immigratiegedachte zitten. En die ideeën zijn zelf al -vanuit economisch standpunt-gedateerd-omdat we in een transitiefase naar hoogtechnologische productie zitten) Bijgevolg is er niet een consensus te vinden over cultuur of godsdienstbeleving, die groepen kwamen naar hier om een deel van de door onze economische elite aan hen beloofde welvaart op te eisen.

Dat ze hun cultuur en godsdienst zouden behouden, ja die zelfs zouden mogen verder ontwikkelen, dat staat zelfs in de contracten die deze kapitalistische staat met de herkomstlanden van immigranten heeft afgesloten. Vandaar de moskeeën en boeddhistische tempels. De integratie is nooit een issue geweest voor de kapitalistische burgerij, en zal het ook nooit worden, -tenzij zoals ik reeds schreef -een omgekeerde integratie, van ons naar hen toen.

Dat het Vlaams Belang en Dewinter ( maar ook VB ideologen zoals Sam en Wim Van Rooy) daar geen kik over geven, dat is de reden dat Dewinter en co denken dat de strijd louter een culturele strijd is, en dat ze die kunnen winnen. Daarom, dat ze remigratie niet als een noodzaak zien, maar integendeel beweren dat ze ‘met die mensen verder kunnen ’

En omdat ze de economische implicatie van de multicultureel samenleving niet als dé factor van belang zien, dwalen zij over dat ‘verder  met hen kunnen’

Wie vandaag de sociale onrust in Frankrijk bekijkt, die weet dat de multiculturele samenleving dé aanstoker van deze sociale strijd , van deze onrust is. Dat komt door het overaanbod aan ingevoerd werkpotentieel,- in de volksmond immigranten genoemd- dat er nu dergelijke sociale onrust heerst. En het is een sociologisch feit , dat wanneer men de massa naar een mindere-zelfs geen- sociale status dwingt ( door besparingen- maar ook door economische transitie van manuele naar hoogtechnologische arbeid waardoor er enorme werkloosheid ontstaat ), die massa naar ideologisch wapens zal grijpen. En die zal (zoals links hoopt) niet op de marxistische doctrine zijn gericht maar op een religieuze en culturele ( mogelijke een hybride van beide,- enkel om propagandistische en mobilisatieredenen )

Het kapitalisme heeft ervoor gezorgd dat we vandaag in een multiculturele ,maar vooral in een menselijke overschotmaatschappij leven. Het kapitaal zal zich daardoor echter niet laten tegenhouden (dat deden ze de voorbije 20 jaar ook niet) om haar productieapparaat te vernieuwen ( dat nodig is -maar geen nood heeft aan gewone arbeidskrachten) en daarbij de zorg voor haar ingevoerd volk –dat daardoor massaal werkloos wordt - aan ons over te laten.

Dan kunnen we twee dingen doen, ofwel het eigen volk in de miserie van de werkloosheid en armoede laten verzinken , of een programma van remmigratie doorvoeren.

Wie zegt -dat hij met de vreemde bevolking ‘verder doet’ die offert het eigen volk op.

En dat is juist wat Dewinter en zijn partij ‘objectief’ doen door dingen te zeggen zoals "we zullen met hen verder doen"

Waarbij wij de vraag stellen: “als jullie dan toch verder willen doen met het ontwikkelen van de multiculturele maatschappij, ( want dat impliceert 'verder met hen doen'). Waarom dan onze Waalse landgenoten afstoten ,door een eigen staat na te streven -"waarbij je blanke mensen aan hun lot overlaat, maar met vreemdelingen verder wil" Zit daar niet een enorme ‘völkische’ contradictie in vervat. Wanneer je samenleven met etnische vreemden,- boven samenleven met etnische verwante volksgenoten ( veelal naar Wallonië verhuisde Vlamingen)verkiest. Dat is vanuit “völkisch” oogpunt gewoonweg pervers.

 

 

 

 

 

 

 

De Zondag merkt terecht op dat dat plan de apartheid in België wilde invoeren. Dewinter wil dat nog steeds? Dewinter: “Kijk, de maatschappij is geëvolueerd. Toen hadden we de volledige scheiding moeten invoeren, ja: migranten niet inburgeren, maar apart houden en de terugkeer organiseren. Geen integratiegeleuter, want dat werkt toch niet. Vandaag is dat niet meer realistisch, dat weet ik. Nu is de enige oplossing: de grenzen dicht en het kaf van het koren scheiden. Alle criminelen, alle niet-aangepasten, ze moeten er allemaal uit.  "En met de rest, ja goed, daar moeten we mee verder.”

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter