Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Tuesday, 23 February 2016 16:48

Ja aan de BEXIT ( België exit)

Written by 

 

Hoe reactionair de doelstellingen van separatistische bewegingen vandaag zijn , dat kan men afleiden uit de standpunten van de Schotse en Catalaanse bewegingen die ‘onafhankelijkheid’ van hun respectieve nationale staten voorstaan. Ze beweren dat ze zich willen afscheuren van de nationale staat omdat ze cultureel achtergesteld zouden zijn, of omdat ze hun eigen cultuur beter zouden kunnen ontwikkelen in een ‘vrije’ staat. Maar terzelfdertijd willen ze in de Europese Unie blijven een tegenspraak zo groot als een huis.

De argumentatie in verband met de culturele onderdrukking - of achterstelling op sociaal politiek  of  economisch vlak zijn al lang zonder inhoud geworden. Het  argument over het onthouden van macht en sociale status voor de respectievelijke volksgroepen in die landen is ook al achterhaald . Waar worden  Schotten en Catalanen nog van de macht gehouden, zeker ook omdat die culturele gemeenschappen beschikken over eigen politieke en economische hefbomen- en vertegenwoordigers hebben in  het eigen parlementen zowel als in de nationale parlementen- verkozen vertegenwoordigers. Dit in tegenstelling tot wat zij in de Europese Unie aan macht zullen hebben, waarbij het aspect van de niet verkozen leiders in de Unie een veel ondemocratische deficit geeft dan het ondemocratisch deficit ( als dat al bestaat in die nationale staten) dan in de huidige nationale staten waartoe ze behoren. Wat ligt het democratisch deficit in België voor de Vlaamse gemeenschap? En als die al bestaat (bijvoorbeeld door de niet door Vlamingen verkozen Waalse regeringsleden of partijen-dan is dat het resultaat van het  regionalisme- omdat dat regionalisme nationale lijsten verwerpt..

 

Ook in ons land hebben die oude argumenten over minorisering en achterstelling geen inhoud meer zij kunnen  geen argument meer zijn om het separatisme na te streven. In België is de politieke macht netjes verdeelt over de Vlaamse en Waalse politieke elites, waarbij in ons land vandaag zelfs sprake is van een ondervertegenwoordiging  van de Waalse bevolking –waar het in andere tijden omgekeerd was. Maar daar heeft de politieke elite -ook de Vlaams-nationale-niet echt een probleem mee -omdat men het parlement ondanks die feitelijke (en door de elite gewilde politieke minorisering ) als een legitiem orgaan heeft blijven zien. En - door zich niet uit die onwettig situatie terug te trekken - de regering niet te laten ontbinden deze ongelijkheden institutionaliseert. Zelfs na  onwettige gehouden verkiezingen ( vermits BHV niet  was gesplitst -en dit een voorwaarde was die werd opgelegd door hoogste juridische instantie van ons land was om verkiezingen te kunnen organiseren) te negeren hadden separatisten er blijkbaar geen probleem mee om de regering als wettelijk orgaan te blijven erkennen De Wever leider van de separatistische  N-VA zei dan wel ‘dat de bevolking niet zou mogen toelaten dat er verkiezingen werden gehouden (omdat ze onwettig waren) maar dat zijn partij zich daar niets van zou aantrekken’ idem dito voor het ‘principiële’  Vlaams Belang. Mijn punt is : dat zelfs bij een manifeste Belgische onwettelijkheid ,separatisten  zich aan de kant van de Belgische elite scharen (waar zij trouwens deel van uitmaken). Als men dergelijke ongrondwettelijke situatie van deze staat aanvaard, er zelf aan meewerkt en organiseert, waar ligt dan je moreel recht om de scheuring van de staat te eisen om andere - minder ernstige redeneren..

Ook zouden het streven van separatistische bewegingen en partijen tot doel hebben transfers van financiële activa van Vlaanderen  naar onze landgenoten in Wallonië te stoppen. En op die manier het ‘gewonnen’ geld in de eigen regio te investeren. Dat je met een enorme ‘nationale’ schuld zit, en met  gedeelde eigendom  in openbare infrastructuur  (dat er op is gericht de nationale economie te bedienen) dat wordt losjes weggewuifd. Maar hoe absurd dat is ,dat bewijst het huidige probleem met de Brusselse tunnels, tunnels kapot , nationale economie gestoord, Vlaamse mobiliteit naar de hoofdstad ontregeld. Bij een separatistische opdeling kunnen we misschien een luchtbrug ‘over’ Brussel aanleggen.

Wie vandaag een onafhankelijk Vlaanderen nastreeft , die gaat volledig voorbij aan hoe ons land er vandaag (politiek) voorstaat. Hoe realistisch -hoe wenselijk- kan men dat separatisme dan noemen.  Want een onafhankelijk Vlaanderen iets dat men veertig jaar terug ( en dan nog in de veronderstelling dat de groei van de E.U gestopt zou zijn in die periode) kon nastreven , dat is vandaag een onmogelijkheid geworden, onwenselijk geworden zelfs.

Waarom, omdat in eerste instantie België als onafhankelijke staat niet meer bestaat, of hoe noem je een land dat niet over een eigen munt, een eigen economische politiek - of over politieke autonomie beschikt . Een land dat niet eens zelfstandig kan beslissen over wie in België mag wonen en werken. Ook niet meer beslist wie Belg wordt. Je wordt trouwens geen Belg (of voor de separatisten onder jullie- Vlaming meer) Want door het verkrijgen van een ‘Belgische’ identiteitskaart wordt je Europees staatsburger, dat is ruimer dan Belg worden of Vlaming worden. Dat overstijgt België.

“ Door een mogelijk Brexit wil de UK daar onderuit, het is zelfs een van de hoofdoelen van Groot-Brittannië om uit de Unie te stappen”

De vraag is dus , van welk land willen separatisten zich dan separeren .. van België? Dat wordt zoals reeds aangetoond een moeilijke klus, je kan dan wel gescheiden raken van de andere ( de Walen) maar die anderen blijven toch je land en lotgenoten binnen de Unie. Je zal dan wel niet meer rechtstreeks financiële transfers  naar de Walen en Wallonië overhevelen, maar je zal dat doen via de omweg van de Unie . Je  zal dan wel -door je separatisme - geld besparen dat rechtstreeks naar die vuige Walen vloeit maar tegelijkertijd zullen we - via de Unie- omdat de gehele Unie – tenminste de landen die netto betalen - transfers naar Wallonië zullen gaan). In ruil voor ons separatisme (en onze besparing door transfers naar Wallonië af te schaffen ) betalen we dan aan de economie en aan de infrastructuur van Polen- en aan die van andere E.U landen. Dat is dus een vestzak broekzak operatie, met dit verschil dat de infrastructuur en financiële investeringen dan onder controle van de Euro-elite komt te staan, geen nationaal eigendom zijn zoals nu nog het geval is. We zullen dan wel meebetaald hebben aan de door de E.U gestuwde relance van Wallonië, maar zullen er geen eigendomsrecht mee genereren  (  niet politiek, maar ook niet economisch ) Dat hebben we dan fantastisch geregeld. Tot daar het separatisme binnen de Europese unie.

Op die manier laten we ook een klein miljoen Waalse mensen met ‘Vlaamse Bloed’ over aan de Europese transnationale staat. Maar dat is niet zo erg voor Vlaams-nationalisten blijkbaar, want door het separatisme zullen wij Vlamingen elke Belgische staatsstructuur vernietigt hebben (ik hoor al gejuich op Vlaams nationale banken)  waardoor we rijp zijn gemaakt om als romp-staat van de Europese Unie binnen te treden in een glorieuze ‘Vlaamse Gouden Eeuw’ als knecht van Duitsland en Frankrijk, als wingewest voor Poolse en andere Europese arbeidskrachten en ondernemers .

Ja dat separatisme wordt een lol, het wordt een feest, zo iets als onder het bewind van Alva  en de scheuring der Nederlanden. En Alva mag je vandaag gerust vervangen door Imam, omdat de Unie een staats-nationalistisch project is waar geloof of cultuur ondergeschikt is gemaakt aan het imperiale denken van de superstaat. En we weten allemaal ( of we zouden dat moeten weten) dat deze superstaat nog een paar miljoenen vreemde mensen wil invoeren, waaronder veel, heel veel -moslims.

En aan wie denkt dat dit schrijfsel een Belgicistisch pamflet is moet ik toch opmerkzaam maken op het volgende : Ik pleit inderdaad voor een Groot-Nederland, met inbegrip  van het huidige Belgische grondgebied laat daar geen twijfel over bestaan. Maar ook  Vlaams-nationalisten zullen verplicht zijn om zich eerst bij de nationale onafhankelijkheidsbeweging aan te sluiten die ijvert voor een BEXIT ( België Exit )

Pas na de nationale revolutie, revolutie die moet uitmonden in een BEXIT kan men over de herinrichting van ons staatsmodel praten. Daar zullen de wegen scheiden van zij die het oude België terug willen, zij die een Vlaamse Staat voorstaan, en mensen zoals wij die een Groot-Nederlandse Unie als leefgemeenschap willen vormen. Vooraf (voor de uitreding uit de Unie ) een eigen staat willen vormen ,dat is ronduit onmogelijk, omdat het altijd een vazalstaat van de Europese Unie zal zijn. Waarna de vazalstaat langzaam zal uitdoven  en omvormen naar een departement van de Unie, zoals onder Napoleon. Is het dat wat Vlaams-nationalistische militanten willen ,zij die separatistische partijen ondersteunen? Een departement worden van een imperiaal Europa. En ja er bestaan nationalisten die voor deze optie kiezen, met name de NVA wil als 'euroregionale' partij deze departemantale  functie verwerven. Vlaams Belang  wil op haar beurt ook een onafhankelijk Vlaanderen 'binnen' de europese contect verwezenlijken. Binnen de contect van een bezettende macht dus.  En natuurlijk -daar is zelfs geen discussie over nodig- ook alle andere burgerlijke partijen zullen die functie voor zich opeisen- maar voor die andere partijen is dat een natuurlijke zaak, zij zijn al lang anti-nationaal en pro transnationaal. Ze noemen zich dan ook geen 'nationalistisch' partijen zoals de Vlaamsnationale partijen dat nog wel doen. Maar  wat betekend dat binnen de E.U contect, niets.

 

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter