Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Thursday, 14 May 2009 16:03

PVDA+, revisionisme in dienst van het grootkapitaal

Written by 

De Belgische Partij Van De Arbeid (PVDA+)  is door de meest reactionaire Belgische burgerij uit de mottebollen gehaald. Extreem-liberale verdedigers van het monopoliekapitalisme (LDD) zorgden er zelf voor dat de PVDA de benodigde handtekeningen kreeg om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen. Ze mag in ruil daarvoor op het tv-scherm en in de kranten opdraven als alternatief. Dit mag ze doen als ze er in ruil voor zorgt dat de autochtone arbeiders een paardenbril opgezet krijgen. Die paardenbril moet dienen om de eigen arbeiders niet te laten zien dat het binnenhalen van honderdduizenden en honderdduizenden vreemdelingen mee aan de basis ligt van de massale afdankingen die nu door het kapitaal worden uitgevoerd. Dat men een partij als de PVDA+ gebruikt is niet onlogisch, aangezien de partij op verschillende vlakken de agenda van de meest reactionaire fractie van de elite ondersteunt. Het verdedigen van het koningshuis, de verdediging van België, het ondersteunen van de globalistische agenda van de elite (met name de uitbouw van een Europese staat), meegaan in de internationalistische aspiraties van het grootkapitaal, het invoeren van arbeidsoverschotten. Maar vooral haat aanwakkeren tegen nationalisten en onze volksgebonden politiek staat op de partij haar agenda, net als de agenda van de transnationale kapitaalsklasse. Al deze elementen maken van de PVDA+ dan ook een geschikte gesprekspartner voor deze fractie van de elite.

 

De revisionistische (op de transnationale grootburgerij afgestemde) veranderingen die de partij de laatste jaren heeft doorgevoerd in haar programma (net als in de doelstellingen) maken dat twee objectieve bondgenoten elkaar hebben gevonden in de huidige crisis. De links-liberale SP.A kan er in deze crisis niet meer voor garant staan de werkende bevolking aan het lijntje te houden. De burgerij beseft dat ze met iets straffers zal moeten uitpakken om de gesalarieerde bevolking in toom te houden. Ook is het voor de transnationale bedrijven en hun elite noodzakelijk om de arbeidsoverschotten groter te maken dan ze nu al zijn. Dat moet dienen om op internationaal niveau te concurreren met loonkost en arbeidsvoorwaarden. Eigenlijk hebben we hier te maken met het meest reactionaire deel van de kapitaalsklasse. Het meest volksvreemde en volksvijandige deel, met name de op het buitenland gerichte economische en financiële kaste, die door toename van productiekrachten (de invoer van vreemdelingen) in dit land opteert om de exportgerichte productie competitiever te maken door de loonkost per geproduceerde eenheid te drukken. Ook is het in het belang van de grootdistributie (zoals EDF, de Franse elektriciteitsimperialist) om een grotere afzetmarkt te creëren en zo de winsten groter te maken door de bevolking via invoer exponentieel te laten aangroeien.

De PVDA+ stelt wel in haar programma dat ze het kapitaal wil controleren door te eisen dat Europa "socialer" wordt en dat de sociale achteruitgang in eigen land moet stoppen. Veel meer dan praat voor de vaak stelt dit echter niet voor, want elke analyse van het internationalistische kapitalisme sluit de verbreding van sociale statuten uit ten voordele van het cumuleren van winst. Daar draait Europa rond, dat is juist het Europese project! Als je voor vrije verkeer van productiekrachten (de invoer van mensen) opteert, dan moet je daarna niet zitten snotteren dat je het vrije verkeer van kapitaal beter wil controleren. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het andere. Productiekrachten vrij laten circuleren is gewoon een vorm van kapitaalsmaximalisering, omdat je de kost die afstand met zich meebrengt, reduceert tot bijna nul. Als je daarnaast pleit voor burgerschap na 3 jaar wettig verblijf in het land, dan is het een beetje gek dat je daarnaast ook eist dat de sociale zekerheid behouden moet blijven en zelfs uitgebreid moet worden. De grote toestroom van productiekrachten heeft tot doel ervoor te zorgen dat productiefactoren juist goedkoper worden. Wat zou die transnationale elite dan malen om het behoud van de sociale zekerheid? Het doel van de reactionaire kapitaalsklasse is juist de kosten te rationaliseren, vooral in de sociale zekerheid. En het is juist dankzij overconsumptie van het systeem door buitenlands profitariaat dat een deel van de arbeiders de politiek van de kapitaalsklasse gaat ondersteunen, zie de steun voor LDD vanuit die hoek. Maar op zich is dat is niet echt verwonderlijk, want de bevolkingsgroep die het doelpubliek van de PVDA+  uitmaakt is door toedoen van die PVDA+ in een wurgreep geplaatst. Net zoals ze vroeger door de SP.A in de rug zijn geschoten, zo schiet de PVDA+ de eigen arbeiders nu in de rug.

De argumentatie die de PVDA+ aanhaalt om illegale arbeiders te regulariseren is een staaltje van revisionistisch kromdenken. Het zou de lonen van illegalen op dezelfde hoogte brengen van legale arbeiders met dien verstande dat vreemdelingen volledig ingeburgerd en voorzien worden van alle werk- en verblijfsvergunningen. Het zwartwerk zou nu een negatieve weerslag hebben op de lonen van autochtone werknemers. Ik denk dat ze daar bij de PVDA+ een ferme bocht hebben genomen, als ze nu in tegenstelling tot de marxistische doctrine denken dat concurrentie onder werknemers tot hogere lonen of zelfs maar tot het op peil houden van loon- en werkvoorwaarden leidt. Alleen de overschotten op de arbeidsmarkt wegwerken, leidt tot hogere lonen en niet het legaliseren van ingevoerde overschotten! Dus is een antikapitalistische strijd er een die pleit voor remigratie en repatriëring van illegalen in de plaats van regularisatie en inburgering. Dat wij nationaal-democraten niet op de transnationale handlangers van de PVDA+ moeten rekenen om ons daarin te ondersteunen is evident. Wie zegt ook weer dat nationalisten gesteund worden door het kapitaal, omdat we dezelfde belangen zouden dienen? De knechten van de PVDA+ en andere stoottroepen van het multikulkapitaal zijn juist degenen die de belangen van de transnationale kapitalisten dienen, niet wij. Schreef Marx niet dat "het kapitalisme een industrieel reserveleger nodig heeft, een werkloze groep arbeiders die druk uitoefent op de lonen en de collectieve strijdmacht van de werkende arbeiders". Om het verzet tegen de uitbuiting en invoering van arbeidsoverschotten tegen te gaan heeft het kapitaal dus een reserveleger nodig. Dat geldt des te meer als de doelstelling vooral erop gericht is de arbeidersbeweging als onderdeel van een volksbeweging uit te schakelen. Dan is een reserveleger van vreemdelingen meer dan nuttig. Het breekt niet alleen de klassensolidariteit, maar het vernietigt vooral de volkseigenheid die garant staat voor volksverzet.

De PVDA+ weet net zo goed als de kapitaalselite dat de factor volk en volksorganisatie een gevaar betekent voor de doelstellingen van transnationale projecten: of het nu om het ouderwetse kapitalisme gaat, dan wel om de moderne variant die in China op poten wordt gezet. Daarom moet elk verzet in de kiem gesmoord worden dat tegen deze ontwikkelingen in gaat. Zowel de standpunten van de PVDA+ als die van de elite houden dan ook in dat vrijheid van handelen en vrijheid van spreken aan banden worden gelegd. Het kapitaal heeft wetten door haar politieke dienstboden laten maken, die verbieden dat men ten gronde tegen het multikulkapitalisme kan in gaan. Men heeft zelfs een code bedacht om die zwijgwetten van een moreel etiket te voorzien. 'Racisme' is de codenaam. Ook hier zit het reactionaire kapitaal op dezelfde golflengte als haar neomarxistische slippendragers. De PVDA+ sluit elk vrije mening uit over wat zij als racisme omschrijft. En wij weten dat deze term zeer breed wordt gehanteerd. Achter de veranderde tactiek en de programma-aanpassing van de PVDA+ moet dan ook een diepere koerswissel schuil gaan. Die koerswissel houdt in dat de partij haar alliantie met de kleine kapitalisten van de nationale burgerij (wat trouwens niet heeft gewerkt) heeft geruild voor een alliantie met de reactionairen van het grote multikulkapitalisme. Dit strookt helemaal met de lijn die de Chinese CCP volgt, zelf de bondgenoot van het corrupte en bankroete VS-kapitalisme. Het lot van die twee corrupte systemen is nu meer dan ooit met elkaar verbonden.

Laten we als eindconclusie over deze door de PVDA+ doorgevoerde verandering grijpen naar wat ze zelf over het reviseren van hun ideologie in vroegere dagen wisten te vertellen: "De burgerlijke agenten in de arbeidersbeweging verdedigen hun burgerlijke en reactionaire theorieën met veel marxistische woorden. De kapitaalsklasse steunt hen om zo het revolutionaire kamp van binnenuit kapot te breken. Het anarchisme, het trotskisme en het moderne revisionisme [van de PVDA+] zijn de theorieën van de klassenvijanden die de arbeidersbeweging grote schade hebben toegebracht". Laat ons even de woorden arbeidersbeweging vervangen door volksbeweging - omdat de klassentegenstellingen volgens het N-SA van karakter zijn veranderd van klasse naar volk - dan krijgen we een goede analyse van het verraad van de PVDA+ en de rest van de burgerlijk-linkse beweging ten overstaan van de nationale antikapitalistische strijd. Hoe eigen woorden soms dodelijk kunnen zijn!!

Wij moeten jongeren die meelopen met deze rattenvangers van de reactie confronteren met het reële socialisme van deze partijen. Het socialisme van de collaboratie met het multikulkapitaal! Het enige alternatief is de nationaal-democratische strijd. Tegen multi-etnisch en transnationaal kapitaal!

Op naar een volksfront van nationale krachten voor de bevrijding van ons land en de opbouw van een nieuwe vrije natie met broedervolkeren!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter