Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Monday, 05 January 2009 16:54

Shoah

Written by 

Op dit ogenblik gaan onze sympathie en gedachten uit naar de duizenden Palestijnen die onder bombardementen en moordpartijen te lijden hebben. Moordpartijen, aangericht door het moordenaarsregime dat zich verschuilt achter een religie. De combinatie van geloofsfanatisme en imperialisme maakt het wezenskenmerk uit van de staat Israël, dat daarmee massamoord op een volk systematisch en decennialang uitvoert. Israël is een staat waar we in de plaats van een permanente revolutie of evolutie van het systeem, over een permanente Shoah op de autochtone bevolking mogen spreken. Het woord Shoah is door de zionisten dan ook al lang opgeëist als een soort stopwoord dat hen moet toelaten het plegen van moord en doodslag, verminking, deportatie en diefstal van land, huizen, water en voedsel van Palestijnen te rechtvaardigen. Voor zionisten kan er maar één Shoah bestaan, namelijk die op het eigen joodse volk. De massamoorden die Israël nu en in het verleden heeft gepleegd zijn volgens hen niet meer dan chirurgische ingrepen die de nationale veiligheid moeten garanderen. Geen moord dus, maar een medische ingreep. Was er in de geschiedenis wat dichter bij huis ook niet iemand die zijn land van een ziekelijke kanker wilde vrijwaren via een zogeheten chirurgische ingreep?

 

Voor de mensen die het slachtoffer zijn van deze historische operatietafel, maakt het echter geen verschil of ze hun mannen, kinderen, vrouwen, grootouders, vaders en moeders in stukken gereten zien liggen na een zoveelste bombardement. De pijn van het verdriet is voor iedereen hetzelfde, Israëli dan wel Palestijn. Waar echter unaniem walging over uitgesproken zou moeten kunnen worden is de dubbele maatstaf die deze logica verwerpt en dit menselijk lijden objectiveert.

En alsof het allemaal nog niet smerig genoeg was wat zionisten daar in Palestina aan het uitrichten zijn, moeten we vaststellen dat er sympathisanten van het zionisme in dit land rondlopen die mensen aanklagen bij het verklikkerscentrum Dewitte. Mensen die hun afkeer en afschuw op onze straten komen uitschreeuwen om zo hun verbondenheid met hun broeders en zusters in de Palestijnse gebieden te tonen. De aanklachtsgeile pro-Israël lobby vindt er niks beter op dan deze mensen af te luisteren op straat om ze te kunnen betrappen op foute uitspraken. Hoe ziekelijk kan je zijn... Die Israël-lobby zou er beter aan doen om de schijnheilige bezorgdheid wat betreft discriminatie wat bij te stellen. Want het getuigt toch van een verwrongen geest als je mensen wil pakken op uitspraken die gedaan worden tijdens ogenblikken van wanhoopsprotest, wanneer je tegelijk de moorden in Israël gelijkstelt aan chirurgische ingrepen en het aan flarden schieten van kinderen ziet als nevenschade.

Het is toch verwonderlijk dat het in deze politiek-correcte maatschappij is toegelaten voor leden van een minderheid om zich zo maar openlijk uit te spreken voor steun aan de ene massamoord terwijl er bij de ander wetten tegen vrije meningsuiting voor worden ingevoerd! En die vermeende antisemitische leuzen van een stel jonge keuters, de staatsveiligheid zou zich beter eens bezighouden met uit te zoeken hoeveel joodse mannen van Belgische nationaliteit er nu op dit ogenblik mee aan het moorden zijn in Palestina, want het is toch een publiek geheim dat veel joden in ons land hun legerdienst uitzitten in Israël, net zoals nog veel andere minderheden trouwens. Mag je meedoen aan moorden in een vreemd leger als Belg? Wij dachten dat daar wetten over gingen, iets betreffende neutraliteit of zo. Maar ja onze politiediensten zijn zo druk op zoek naar mogelijke concerten van Blood & Honour dat er geen tijd meer is om moordenaars van vreemde afkomst die in hun thuisland de beest uithangen op te sporen.

Ook de leiding van het VB moest nodig haar zionistische vrienden een hart onder de riem steken en zo haar steun geven aan de slachtpartij in Gaza. Naar aanleiding van rellen die door enkelingen werden veroorzaakt  in Antwerpen was Dewinter er als de kippen bij om de Arabisch-Europese Liga met de vinger te wijzen. Dewinter vindt dat de zionisten groot gelijk hebben dat ze daar de autochtone Arabische bevolking eens goed op hun plaats zetten. Wat denken die separatisten van een Palestijnen wel, dat ze een eigen staat lopen te eisen ten koste van de zionistische vrienden van het VB. Goed zot zijn die ja, het mag dan nog oorspronkelijk om het eigen Palestijnse land gaan, maar opgestaan is plaats vergaan. Net zoals in Belgenland, waar het VB alsmaar meer Belgische trekjes beginnen te krijgen, electoralisme bijvoorbeeld. Straks moeten we  nog meemaken dat Dewinter zijn Duitse herder gaat offeren in de Dossinkazerne, want zeg nu zelf, Duitse herdershonden zijn niet bepaald kosher te noemen. Tenzij ze worden ingezet in Israëlische concentratiekampen. We hopen niet dat de offerande volgens de normen van de Shechita zal uitgevoerd worden want Filip kan er naar het schijnt niet goed tegen als beesten de keel worden afgesneden zonder verdoving. Maar als een Rabbi dat goedkeurt is het toch diervriendelijker dan bij die Halal slachters, want die vragen de toelating van Allah en dat is volgens Filip al helemaal niet kosher. Door de zionisten te steunen neemt het VB een duidelijk standpunt in, ter voordele van de minderheidsgroepen die in dit land hun moordpartijen graag zouden zien verdergaan. Sinds wanneer kan de ene semitische groep zich wel in het oude getrouwe 'eigen volk eerst' vinden en de ander niet? Het moet duidelijk zijn dat wij geen enkele van die groepen buitenlanders het gunnen op onze bodem amok te maken, noch willen we ons volk zien meegesleurd worden in een bloedig conflict waar wij geen uitstaans mee hebben. Zij dat nu Kosovo, Afghanistan dan wel Israël.

Het is duidelijk wat de joden in dit land voelen en waar zij voor staan, zij steunen Israël dat zij beschouwen als hun echte land. Maar ook de Moslims in dit land bekennen telkens weer wie ze zijn en waar hun aanhankelijkheid ligt. En beide groepen maken duidelijk dat dit land niet hun thuisland is maar louter een gastland waar ze hun profijt komen halen. De Arabisch-Europese Liga heeft dat zelf heel duidelijk verwoord in haar visie. Hier stelt de AEL duidelijk dat ze behoren tot de Arabische Shatat (Diaspora) en dat ze deel uitmaken van de Arabische Natie in haar geheel. Ze gaan zelf zo ver dat ze het gebruik van de Arabische taal willen promoten en 'herstellen'(?) binnen die Shatat. Verder staat er te lezen dat ze alleen maar trouw zijn aan de Diaspora en aan de Arabische wereld, waar die diaspora deel van uitmaakt. Zijn deze stellingen niet gelijklopend met die van de Joodse gemeenschap? Ook zij willen hun eigen taal behouden en voelen zich deel van een wereldwijde diaspora. Tegenover de vele eisen die het AEL aan hun gastlanden stelt  (non-discriminatie, werk, scholing, inkomen, woonrecht enz.) staat geen enkel woord die van trouw of dank getuigt tegenover het gastvolk en gastland. Is daar ook weer niet een parallel met de Joodse gemeenschap?

Ons volk mag opdraaien voor al de noden van de minderheden maar hoeft niets terug te verwachten van hen, zo veel is voor iedereen duidelijk. De houding van die vreemdelingen is echter voor ons van het N-SA niet verwerpelijk of onbegrijpelijk. Integendeel, wij kunnen de houding van groepen zoals AEL en andere minderheden heel goed begrijpen. Meer zelfs, deze houding sterkt ons om met die minderheden in dialoog te treden en zo tot gezamenlijke standpunten en acties te komen die elke integratie afwijst. Het is de elite in dit land die zowel de meerderheid als de minderheden willen dwingen om taal, cultuur, religie opzij te zetten voor een onrealistische multiculturele chaosmaatschappij. Een maatschappij die elke eigenheid, elke diep-religieuze beleving, elke volkseigenheid wil vernietigen ten voordele van de ultra-liberale consumentenmaatschappij. Een gemeenschap zonder ziel, zonder geloof en dus uiteindelijk zonder hoop.

De hoop en de toekomst van alle groepen in dit land ligt echter binnen handbereik. De moslims en de Arabieren voelen zich verbonden en erkennen als hun echte thuisland een heropgerichte en vrije Arabische Natie. Laat de nieuwe krachten in Europa samenwerken met de ontheemde groepen die naar hier werden gelokt door leugens en bedrog over werk en toekomst. Als we de handen in elkaar kunnen slaan, als we elk onze eigenheid kunnen behouden, dan is het mogelijk om die groepen te helpen om inderdaad een nieuw en vrije Arabische Natie te verwezenlijken. Met het potentieel aan intellect en scholing die deze mensen hier hebben opgedaan, kunnen zij dan hun eigen land en natie opbouwen. Wij zullen dan in staat zijn om met minder banen toch het eigen volk werk en inkomen te geven. De nieuwe Arabische elite die voortkomt uit de Europese Diaspora kunnen dan ook eindelijk haar Palestijnse broeders en zuster helpen. Ze kunnen dan doen wat ze willen om dat te verwezenlijken in hun eigen land en op hun eigen bodem. Dat is pas internationaal solidarisme.


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter