Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Thursday, 25 August 2011 12:59

Het echte racisme...

Written by 

Op 3 oktober moet ik voor de rechter verschijnen wegens het "aanzetten tot haat en geweld tegen een groep of leden ervan". Het benoemen van feiten, reëel bestaande toestanden...

Onze politieke elite wordt gek van verontwaardiging telkens er iemand van de bevolking het waagt om de problemen in verband met immigratie luidop te benoemen. Als gekken schakelen ze dan hun vrienden in die ze benoemd hebben bij de parketten en de rechtbanken van dit land om de burger die de euvele moed had om zijn gedacht te zeggen even mores te leren. Onze politieke elite, waar het slijm van de hypocrisie van afdruipt, wil met die houding ervoor zorgen dat de door massa-immigratie veroorzaakte misdaden tegenover de eigen bevolking onder de mat blijven liggen. Weg van de ogen van de massa. Maar ook de misdaden van de elite zelf moeten buiten beeld blijven, en niet alleen die tegenover de eigen bevolking.

Want wat te denken van de oorlogsmisdaden die de politieke elite al zes maanden pleegt in Libië? En hier gaat het niet om vermeende oproepen tot geweld tegen een bevolkingsgroep, maar wel om het bombarderen van ziekenhuizen, woningen en overheidsgebouwen. Die laatste zijn in handen van een specifieke bevolkingsgroep, met name de wettige regering van een land. Hier gaat het om het vermoorden van overheidsambtenaren, soldaten en totaal onschuldige kinderen en burgers. Allemaal mensen die behoren tot een specifieke bevolkingsgroep of clan, met name die die de regering van het land steunt. Als Warlords geeft het zootje ongeregeld dat de Wetstraat bezet houdt (en niet eens wettig aan de macht is gezien de onwettige parlementsverkiezingen) onbeschaamd cijfers van zijn misdaden prijs: 450 missies, 350 bommen, 25 miljoen over de balk gegooid van uw en mijn belastinggeld.

Over de doden en gewonden (resultaat van hun geweld) en hun haatcampagne tegen een deel van het Libische volk: géén woord. Want zijn dat geen antidemocraten? En zijn antidemocraten (of vermeende antidemocraten) geen soort van Untermenschen die men mag discrimineren en – in het geval van Libië – zelfs mag doden? Zijn antidemocraten – zoals  een prachtexemplaar van onze democratie het ooit gezegd heeft – dan geen mestkevers? En mestkevers zijn toch ongedierte? Dus is de rekening vlug gemaakt als men een reden nodig heeft om mensen uit de weg te ruimen. Dan is een gedeeltelijke genocide of mini-genocide een toegelaten praktijk (het monopolie op de Grote Genocide is in handen van de zionisten en mag niet gebruikt worden als voorbeeld, anders wordt het al vlug gecatalogeerd als het minimaliseren van de Holocaust en dat is verboden in dit land). En dus is onze politieke elite niet te beroerd om een beslissing van de VN-Veiligheidsraad, aanvankelijk bedoeld om mensen te beschermen, eventjes om te draaien en niet een bevolking te gaan beschermen, maar juist een deel ervan van kant te gaan maken. In dit land is de elite goed getraind in "een draai geven aan wetten". Buitenlandse collega's prijzen onze elite hoog voor de expertise ter zake. Allemaal in naam van de democratie en de vrijheid natuurlijk.

Maar in werkelijkheid gaat het in hoofde van de politieke elite in Libië om een louter neo-koloniaal en racistisch instrument dat gebruikt wordt tegen een buitenlandse staat en een buitenlandse gemeenschap. En wat de zaak nog erger maakt, is het volgende: omdat de VS-munt op dit ogenblik amper de waarde heeft van het papier waarop het gedrukt is (en ze dus een beetje krap bij kas zitten om hun smerige oorlogjes zelf te voeren) gebruiken ze hun voetvegen in Europa om de klus te klaren. En de Belgische politieke onderkruipersgilde is nooit te beroerd om vuile klusje voor een ander te fiksen. De Vlaamse doet dat al jaren voor de Waalse; en de Belgische elite (dezelfde lui) doet dat voor elke buitenlandse mogendheid die het vraagt. En de burgerlijke Vlaams-nationalisten helpen die Belgen daar graag een handje in door in het Parlement voor een veroveringsoorlog te stemmen. En ze gaan er allemaal zeker graag op in als Nonkel Sam dat vraagt, omdat die later uit dank voor moord of een andere slempartij mandaten aan die elite bezorgt als wederdienst. En Nonkel Sam kan voor vele mandaten zorgen: in de EU, de NAVO of bij banken en andere kapitalistische instellingen die schatplichtig zijn aan de Atlantische Bilderbergmaffia.

De VS willen hun Commando voor Afrika (AFRICOM ) graag verhuizen van Duitsland naar Tripoli of een andere Libische stad. Daar zijn ze dichter bij de voor hen belangrijke geostrategische regio Afrika, waar ze de Chinezen vrezen. Khadafi had de Amerikanen er in de jaren '70 buiten gewipt; en nu de Chinezen en andere BRIC-landen daar te veel hun neus laten zien, willen de Amerikanen dringend hun Libische burcht terugkrijgen. En de immer serviele bondgenoten mogen het klusje klaren. En dan mag de bevolking van landen die eigenlijk niet dezelfde belangen hebben als de Amerikanen in die regio – omdat hun handel en olie-invoer beter anders verzekerd zouden worden – de boel betalen. Maar zoals we al weten zijn de belangen van het volk en de belangen van de politieke elite twee verschillende dingen. En terwijl de elites mogen moorden en branden op vreemd grondgebied zonder enige wettelijke basis, een oorlogsverklaring bijvoorbeeld, schakelen ze in eigen land hun rechtbanken in om de bevolking de mond te snoeren. Want, kameraden en lezers, processen voor vermeende oproepen tot haat en geweld tegen politieke opposanten in eigen land zijn een ideale dekmantel om de echte racistische moorden en de echte racistische gewelddaden in het buitenland te verbergen (georganiseerd door de elite zelf).

Tezelfdertijd hebben de schoothonden in de media allerlei louche deals met de corrupte politieke elite lopen. Tezelfdertijd mogen ook allerlei, door de staat gesponsorde en gepatroneerde organisaties, zoals het CGKR en het AFF, hun ophitsing tegen nationalisten ten volle bedrijven, terwijl de pro-Chinezen van de PVDA – die al eens graag “grote sprongen voorwaarts” maken ten koste van miljoenen mensen (uitgehongerd of met een nekschot naar het socialistische paradijs geschoten) – huilen op bevel van de burgerij om toch maar blanke arbeiders te vervolgen. Terwijl dat rookgordijn wordt opgezet, kan de politieke elite buitenlandse oorlogen voeren zonder uw of mijn toestemming. En de communisten doen zoiets natuurlijk niet gratis. De burgerij geeft hun mantelorganisaties zoals De Wereld Morgen daarvoor graag 220.000 euro per jaar, zoals blijkt uit krantenberichten. De trotskisten van het AFF krijgen ook hun bloedgeld, maar die organiseren dat via de vrienden binnen de SP.A of het ABVV. Of ze worden gesponsord door kapitalisten uit de amusementsbranche. Altijd gewillig om de eigen arbeidersklasse de cultuur van de pro-gastarbeiderslobby te doen slikken (met juridisch of ander geweld).

Dus: als u bij een van de gekende ophitsingsmedia nog eens een verontwaardigd artikel leest over zogezegd extreemrechts geweld of een mening die door blanke arbeiders geventileerd wordt, weet dan dat het om gesponsorde berichten van de corrupte elite gaat. Netjes verwoord door de onderkruipers van links. Waarom denkt u dat ze bij de PVDA anders een Van Rompuy in dienst hebben? Kassa, kassa natuurlijk! En achter deze façade schuilt het echte racisme en het echte geweld. Het geweld van de politieke elite en het racisme tegen de eigen bevolking. Het geweld van links dat betaald wordt door het patronaat en de staat.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter