Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Thursday, 03 March 2011 13:14

Vanavond actie Gent: Illegale zigeuners uitwijzen nu!

Written by 
Actie zigeunersTitel: Actie Gent: Illegale zigeuners uitwijzen nu!
Wanneer: Vanavond, 19u
Waar: Station Sint-Pieters - Gent
Contact: 0476 / 39 83 66


Sinds de recente toetreding van Bulgarije en Roemenië - en eerder ook al andere Oost-Europese landen - tot de Europese Unie (EU) worden heel wat grote steden in West-Europa overspoeld door Roma-zigeuners uit die landen. Zo ook Gent, waar ze ondertussen met méér dan 15 000 zijn. Daarbovenop komt dat de EU ondertussen ook de visumplicht voor landen als Albanië en Macedonië heeft afgeschaft waardoor het ook voor wie daar woont, volstaat om een buskaartje te kopen en hierheen te komen.

De gul aangeboden sociale voorzieningen werken dikwijls als een magneet op deze gelukzoekers uit Oost-Europa. Met als gevolg dat deze voorzieningen op de duur niet langer zullen kunnen dienen voor degenen voor wie ze echt bestemd zijn: de Gentenaars en de Vlamingen. Het Gentse OCWM is jarenlang veel te laks geweest bij de toekenning van uitkeringen en in enkele jaren tijd is het aantal wachtenden op een sociale woning met een kwart gestegen. De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) luidde onlangs dan ook de alarmklok over deze toestroom van Oost-Europese zigeuners en sprak zelfs over "het einde van een systeem" (waar hij als politieke gezagsdrager zelf medeverantwoordelijk voor is):

Naast het verkeerde gebruik van onze sociale voorzieningen zijn er ook flagrante voorbeelden van sociale fraude waartegen niet of nauwelijks wordt opgetreden door de bevoegde overheden. Bel- en nachtwinkels, cafés en snackbars die welig tieren en de vele ooit bloeiende, maar nu verloederde handelsstraten ontsieren, dienen daarbij dikwijls als dekmantels voor internationale (bijv. Turks-Bulgaarse) mensenhandelaars en andere vreemde maffia's. Wie zich laat inschrijven als vennoot van zo'n schijnonderneming (en dat kan reeds vanaf één euro) verkrijgt zo het zelfstandigenstatuut en kan nadien aanspraak maken op een verblijfsvergunning en na stopzetting van de "vennootschap" op een OCMW-uitkering. Zo gaat 20% van de uitkeringen in Gent al naar de Oost-Europese inwijkelingen, waarvan uiteindelijk een groot deel verdwijnt in de zakken van mensenhandelaars en huisjesmelkers.

Ook de leefgewoonten van de nieuwe inwijkelingen dragen niet bepaald bij tot een opwaardering van de Gentse buurten. Drugs, prostitutie en schietpartijen (die al dan niet gelieerd zijn met de mensenhandel) maken buurten onveilig en onleefbaar. Er vindt een heuse stadsvlucht plaats uit de 19de-eeuwse gordel rond Gent: de laatste drie jaar zijn meer dan 5000 Gentenaars – vooral gezinnen met jonge kinderen – verhuisd. In hun plaats zijn 8000 voornamelijk buitenlandse inwijkelingen gekomen. Verloedering en vervreemding nemen hand over hand toe en maken van Gentenaars en Vlamingen vreemdelingen in eigen buurt en stad.

Wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) onderschrijven de woorden van de Gentse burgemeester, maar kunnen enkel vaststellen dat de instroom van zigeuners blijft aanhouden en dat hij en zijn partij medeverantwoordelijk zijn voor beslissingen in het verleden die tot de situatie van vandaag hebben geleid. Zolang aan de oorzaak van die instroom en de massa-immigratie in het algemeen niets wordt gedaan, zal het dweilen met de kraan open blijven. Het voeren van een kordaat uitwijzings- en terugkeerbeleid en het bewaken van onze grenzen zullen slechts opnieuw mogelijk zijn als bijvoorbeeld eerst de desbetreffende Europese verdragen worden herzien, zodanig dat die verdragen en wetten rekening houden met de belangen van mensen en volkeren en niet enkel met die van het vaderlandsloze grootkapitaal en de mensenhandelaars.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter