Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Saturday, 17 April 2010 02:36

Spoedbetoging Vilvoorde: Het N-SA eist een Alternatief!

Written by 

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) neemt akte van de spoedbetoging in Vilvoorde, donderdag 22 april, om de eis voor splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) kracht bij te zetten. Die dag zal Jean-Luc Dehaene, die van zijn pensioen in financiële raden en de EU-moloch aan het genieten was, een ‘compromis’ voorstellen dat de hemel weer blauw moet maken. Het is nu al zo ver gekomen dat de liberalen van de Open VLD uit de regering zullen stappen indien er geen deftig compromis uit de bus valt. (Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DM2OU5S2)

Vlamingen, verenigt u? Een gezonde reflex is bij een goedkeuren uit het liberale kamp hoogst wantrouwig te worden. Dehaene, de man die de Europese grondwet heeft ontworpen. Dehaene, de man die exorbitante bedragen ontvangt voor goedkeurend te knikken wanneer bestuursraden van InBev en Dexia nationale uitverkoop bepleiten. Dehaene, de man die nu voor de een België mag redden en voor de ander Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij moet brengen? Laat ons niet lachen.

De communautaire ‘crisis’ is een middel om de verdere uitverkoop van onze regionen aan de EU en de wereld van het financiële kapitalisme onbelemmerd voort te zetten. De communautaire ‘crisis’ is een middel om Franstalige inwoners in de rand tot doelwit te maken, terwijl hoe langer hoe meer internationale expats en allochtonen de echte vervreemding veroorzaken. De échte communautaire crisis is er een met de EU die, niet toevallig, uitgerekend in diens hoofdstad vergeten kan worden dankzij een achterhoedegevecht rond juridische regelgevingen, waar al decennia geleden over besloten was.

Het N-SA is een post-Belgische beweging. In deze communautaire heksenketel zien wij de laatste trekken van een Belgisch systeem dat nooit uitstaans heeft gehad met de belangen van Vlamingen dan wel Walen. Het Belgisch systeem, daar moet mee gebroken worden. De corruptie is nu zo ver doorgedrongen dat een hervorming onmogelijk is. De Vlaamse en Waalse politieke elites worden door dit Belgisch systeem en deze communautaire tweespalt in staat gesteld hun postjes te behouden.

Het zijn deze elites die het huidige systeem in stand houden. Het zijn deze elites die moeten verdwijnen. De snelste wijze om de elites af te zetten en het systeem te vernietigen zal zijn door een Vlaamse onafhankelijkheid te verklaren zonder ook maar de minste omwegen. Want elke omweg is een communautaire, is verzuring, en is dus precies wat deze elites willen.

Het N-SA doet aan systeemkritiek, we concentreren ons uitsluitend op wat echt telt, zijnde de economische toekomst van al onze regio’s, inclusief de Waalse. Hoe eerder met dit systeem kan gebroken worden, hoe eerder de solidaristische revolutie een staatkundige evolutie naar voren kan schuiven. Een alternatieve staat, waarin echte economische onafhankelijkheid en welvaart kan bekomen worden. Een alternatieve staat, die de economische belangen van het volk kan veiligstellen door de economische integratie met de omliggende regio’s in een nieuwe unie als alternatief op zowel de Belgische als de Europese.

Het N-SA is dus niet van plan te wachten tot de economische en maatschappelijke elites en structuren danig vervreemd zijn van (dan wel verdwenen zijn uit) België, dat het hen onverschillig laat of het land nog bestaat. Dat zowel Vlaanderen als Wallonië geen enkele economische hefboom meer hebben.

Het N-SA is niet van plan de nationale structuren eerst te laten barsten door een communautaire verzuring. De EU is iedereen die wel in de illusie van dergelijk communautarisme meegaat bij voorbaat dankbaar. Het N-SA is voor de economische integratie van Vlaanderen met de omliggende regio’s en precies daarom tegen het Belgisch systeem.

Het N-SA zal aanstaande donderdag dan ook meebetogen in Vilvoorde. Maar niet voor een sujet als Dehaene vriendelijk te vragen om lief te zijn voor de Vlaming. Denkt men nu werkelijk dat de architect van het monsterlijke Verdrag van Lissabon respect opbrengt voor nationale soevereiniteit? Wat Dehaene ook zal voorstellen, het zal in functie van de europeanisering zijn, en dus zowel in functie van de communautaire achterhoedegevechten alsook het systeembelgicisme. De twee houden elkander in de stand, mannen als Dehaene lachen ermee.

Daarom: betoog aanstaande donderdag mee met het N-SA in Vilvoorde tegen het Belgisch en het Europees systeem en diens agent Dehaene. Betoog mee tegen België, niet tegen Wallonië, niet tegen de Franstalige inwoner, maar voor een Alternatief!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter