Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Friday, 27 February 2009 17:16

Economic War Cabinet

Written by 

De hoofdeconoom van het beurshuis Petercam, Geert Noels (of tenminste, tot hij vandaag ontslag nam), doet een oproep naar de economische elite om een "economisch oorlogskabinet" in het land te installeren. Het feit dat een topman van een gokcasino, met name een van de meer bekende beurshuizen, oproept om een oorlogskabinet ter redding van het liberale superkapitalisme te installeren zou al menige wenkbrauw moeten doen fronsen. Niet zo in dit door corruptie en politiek parasitisme geteisterd land en zijn murw geslagen bevolking. Dat een individu (generaal?) en een beroepskaste (officieren?) die jaren aan een stuk de vrije kapitaalmarkt en het beursgokken hebben gepromoot nu aanbieden om onze bevolking onder de curatele van een oorlogskabinet te plaatsen, is zonder meer verbijsterend en zou in een normale staat weggelachen moeten worden. Met wat kwade wil zou men er zelfs een coup d'état van de failliete beurselite kunnen inzien en met juridische stappen een dergelijke anti-nationale en anti-volkse poging tot staatsgreep in de kiem smoren. Maar dit land heeft geen volkstrouwe en volkseigen elite meer, de politieke (en zeker de economische) elite is totaal verkocht aan het internationalisme en heeft meegewerkt aan de globalistische uitverkoop van volk en staat. Dat gaat al jaren zo, de politieke elite heeft zich daarbovenop al decennia lang laten omkopen door de financiële topklasse. Ze is er dan ook totaal mee verweven.

 

Het beleid wordt door de officieren van het kapitaal en de parasitaire bovenbouw van politiek voor eigenbelang ingezet. Dat was al  lang duidelijk voor iedereen die zijn ogen open hield en zijn kop niet in het zand stak. Maar nu wordt het helemaal mooi. Nu gaan de kazernes van de beurs samen met allerlei professoren en 'economische experts' rechtstreeks interveniëren vanaf de bovenbouw, en dat zonder schroom. Men durft zelf de vergelijking door te trekken naar een echte oorlogsituatie en daarvan weet iedereen dat door de krijgswet de belangen van de bevolking ondergeschikt worden gesteld aan die van de oorlogsprofiteurs en -woekeraars. De heer Noels beweert nu dat de situatie dramatisch is en dat we afstevenen op een economische krimp van 4% en meer. Wij van het N-SA zullen hem wat dat betreft niet tegenspreken, zelfs een krimping van 8% is mogelijk volgens sommigen en - we geven grif toe - dit is een ramp. Maar het is niet de generale staf van het huidig establishment, schuldigen aan deze ramp, die ons nu zullen komen redden.

Wat zijn trouwens de remedies die door möchtegern-Napoleons zoals Noels worden vooropgesteld om de crisis om te buigen tot een 'opportuniteit'? Mijnheer stelt dat het nu moet gedaan zijn met het cynisme, de ego's, de politieke spelletjes enz. Maar de man vergeet wijselijk te melden dat deze praktijken juist de uitlopers en de gevolgen van het ultraliberale casinokapitalisme zijn. Alles draait om ego's en niet in het minst bij de financiële top die de eigen egotripperij rijkelijk lardeerde met walgelijke bonussen in zulke mate dat hun zakkenvullerij en corruptie doen denken aan Al-Capone-toestanden. De politieke wereld is zelf ook al jaren bezig met dezelfde spelletjes: hoe beroven we de staat, hoe geven we onszelf vette weddes en hoe kunnen we onze partijactiva door belastingen veilig stellen? Dat is juist dezelfde modus operandi die door de financiële boeven al jaren wordt toegepast. Ze zijn dan ook van hetzelfde allooi als de financiële maffia.

Maar alle gekheid op een stokje, concrete voorstellen dus. Mijnheer Noels wil de communicatie en het analysesysteem binnen de elitaire machtkaste verbeterd zien om de crisis te bestrijden. Maar dat is boerenbedrog, de kazernes van de beurscasino's beschikken over een arsenaal communicatiemiddelen en ze staan non-stop in verbinding met elkander. Dat mijnheer Noels en de rest van de generale staf de catastrofe niet heeft zien aankomen is belachelijk en leugenachtig. Nee, zij hebben de catastrofe mee georganiseerd door hand- en spandiensten te leveren aan de hebzucht en het bedrog, in oorlogstijd hoort spionage en sabotage bestraft te worden dachten we altijd. Mijnheer Noels zegt niettemin dat de beste specialisten nu in dat oorlogskabinet moeten plaatsnemen. Als dat dezelfde 'specialisten' zijn die als blinde mollen nu al twee jaar de kogels niet rond hun oren zien vliegen in de VSA met de credit crunch, zijn we benieuwd naar wat hun inbreng in dat oorlogskabinet zal zijn.

Maar Noels en adjudanten hebben al een stukje van de sluier opgelicht over hun geplande oorlogsspelletje. Ze willen de loonkost inperken voor alle werkende mensen. Prachtig. Wij hebben tijdens de topjaren van het casinokapitalisme nooit gehoord dat er inperking op winsten moest zijn, of dat een herinvestering van die winsten in bijvoorbeeld O&O moest georganiseerd worden. Geen woord van de warlords van het kapitaal wat dat betreft. Maar nu de gigantische winsten van de voorbije jaren spoorloos zijn verdwenen (waar zou al dat geld naartoe zijn gevlogen? Naar Obama zijn verkiezingscampagne soms?) Of moeten we juist vragen waar het verstopt is? Oorlogsgeheim soms?

Nu komen ze met de simpele oplossingen. Ze willen nog maar eens het zweet van de bevolking aftappen (bij sommigen zal dat bloed worden vrezen we dan). Toch zouden wij die heren generaals eens willen wijzen op waarom het met het overgebleven arsenaal geldmiddelen en jobs bijzonder moeilijk zal zijn onze mensen bij te staan. Dat komt omdat die mooie elite ons heeft opgezadeld met een enorme bevolkingsaangroei. Niet de mensen van het eigen volk zijn daar verantwoordelijk voor, maar wel de ingevoerde arbeiders, of beter gezegd de liberale geldwolven die ze op ons dak hebben gestuurd. Elk jaar groeit de bevolking met 0,7%, maar hier is dat maar 0,2% (normaal zouden we dus moeten krimpen). De rest zijn ingevoerd overschot en hun nakomelingen. Dit legt de druk op onze geldmiddelen en jobs extra hoog en - zoals nu zal blijken - veel te hoog om dat allemaal te blijven betalen.

Volgens een analyse van Fons Verplaetse (eregouverneur van de Nationale Bank van België en lid van de 'economische oorlogskabinetten' tijdens de jaren '80 van de vorige eeuw) zal deze vreemde bevolkinggroei samen met de economische groeivertraging ervoor zorgen dat elke Vlaming tot 2.000 EUR per jaar mag ophoesten. Verplaetse gaat dan nog uit van een beperkte groeivermindering van 0,8% op jaarbasis, maar dat is feitelijk een onderschatting die door geen enkele ander economist wordt ondersteund. Als we echter Geert Noels' eigen vooruitzichten overnemen, dan zal de combinatie van de kost van ingevoerde mensen en de crisis makkelijk het dubbele bedragen. Dat is nog eens wat anders dan de transfers naar Wallonië! Dat zou betekenen dat er elk jaar een consumptieverlies van 4.000 EUR voor het eigen volk zou zijn zo lang de crisis duurt. Hallucinant.

Het is de eerste keer dat we van een verantwoordelijke van de elite - eentje die als oud-CVP'er dan nog zelf mede verantwoordelijk is voor de migratiemisdaad - mogen vernemen dat migratie een kost is en dus zeker geen verrijking. Toch horen we bij generaal Noels en andere ultraliberale oorlogsstrategen niets over dit gegeven, terwijl ze zich er maar al te bewust van zijn dat het niet verder kan met die aangroei. Hoe wil men anders uitleggen dat asielzoekers, die geen euro belastingen betalen, toch tot 375 euro per kind van die belastingdiensten terugkrijgen? Dat is  gewoon rechtstreekse financiële stimulering voor de aangroei van vreemdelingen. Enigszins oneerbiedig zouden we dit als een kweekprogramma voor vreemdelingen kunnen bestempelen. We dachten thans dat biologische oorlogsvoering verboden was?

Het is gewoon walgelijk. Om al deze praktijken verder te kunnen zetten - en ze zelfs op te voeren - is dat oorlogskabinet nodig en voor niks anders. Men wil het volk volledig onder de knoet van de economische generaals houden, zodat deze verdoken Junta de macht niet verliest waarmee ze haar strategie van volksverraad uitvoert. Ook is het voorstel van een economisch oorlogskabinet een zoveelste bewijs dat deze parlementaire democratie niet werkt, dat het gewoon een façade is voor zelfbenoemde Napoleons om vanuit de schaduw ongestoord te regeren.

Voor alle nationaal-revolutionaire krachten in dit land moet de oproep tot een oorlogskabinet als staatsgreep en oorlogsverklaring worden gezien. Dit instrument moet de bevolking, maar vooral de oppositiekrachten die buiten het gecorrumpeerde parlementair snertcircus opereren, de nieuwe partizanen, nog meer monddood maken. Als orde niet kan zoals we willen: krijgswet. Als economische orde niet kan zoals we willen: economische krijgswet. Dat is waar het op neerkomt.

Daarom is het nodig dat de nationale weerstand tegen onze financiële en politieke vijand wordt opgevoerd. Om tot een eenheidsfront van alle nationale krachten te komen, moeten we ons scharen achter een sociaal programma en een sociaal, ideologisch en nationalistisch project. Het nieuw-solidarisme is zo een project. Bij de komende manifestaties in Maastricht en Leuven moeten we dat project dan ook meer naar voren brengen als enig alternatief. Terwijl de knokploegen van de liberale elite met steun van politie en veiligheidsdiensten ons van de straat willen krijgen, moeten wij juist onze eenheid verstevigen en zeker niet de legalistische weg op gaan.

Aan hen die nog wachten en die nog geloven dat een parlementaire weg enige uitkomst of oplossing kan bieden zeggen wij dit: de machtselites zullen met steun van liberaal-linkse terreurgroepen onze weg blijven versperren. Door af te wachten om u aan te sluiten bij het eenheidsfront van het nieuw-solidarisme, ondersteunt u deze terreurgroepen en verzwakt de kracht van de nationale weerstand. Wie wil daarvoor verantwoordelijkheid dragen?

Laat de ego's aan de egoïsten, voer mee strijd met de solidaristen!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter