Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Monday20 November 2017

Wednesday, 13 April 2011 23:18

Nooit geld te kort voor oorlog (Uitpers nummer 130 - April 2011)

Written by 
De coalitieoorlog tegen het Libië van de kolonel is het hoofdthema van dit nummer. Verrassend is dat onderhandelingen gewoonweg werden afgewezen. Vredesnobelprijswinnaar Obama ontketende de oorlog zelfs zonder toelating van het Congres. In België alle parlementsleden een "blanco cheque" gaven om vrolijk mee dood en verderf te gaan zaaien, alhoewel het op alle andere vlakken bezuinigen is. Voor oorlog blijkt er altijd geld te zijn.

Qadhafi, van paria naar bevriende leider en terug
Het belang van Libië heeft van doen met de ondergrond en de geografische ligging van het land. Eerst en vooral is er de olie. Vervolgens is er de voornamelijk Amerikaanse strijd tegen het terrorisme. En ten slotte is er de voornamelijk Europese strijd tegen de migratie. Qadhafi was sedert de oplossing van de Lockerbie-kwestie(1) en zijn afzweren van massavernietigingswapens op bepaalde terreinen de nieuwe vriend van het Westen geworden op andere dan weer (nog) niet. De directere reden voor een interventie is dat het Westen over geen enkele ernstige hefboom beschikt om de gebeurtenissen van deze 'Libische lente' te (bege-)leiden in een richting die het geheel van de westerse belangen veilig kan stellen. (Lees meer...)

Libië en de sabotage van een politieke oplossing
Al enkele dagen na de goedkeuring van resolutie 1973 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de bombardementsvluchten op Libië groeit de internationale weerstand. Blijkbaar zijn er heel wat landen die nu de aard en de consequenties van de militaire interventie vrezen. China en India, twee grote leden van de VN-Veiligheidsraad, vragen nu openlijk dat er een einde wordt gemaakt aan de bombardementen. (Lees meer...)

Snoeien in het ‘algemeen belang’
De Europese regeringen en de Europese Unie willen een ernstige ‘sanering’ van de overheidsfinanciën en vergaande besparingen en maatregelen die vooral gewone mensen én hun vakbonden zullen treffen. Hiermee dreigt het doek te vallen over wat het eerste én het laatste eiland van gedeelde welvaart in de wereld was. Na de kaalslag die het neoliberale beleid elders in de wereld heeft aangericht, is het nu de beurt aan het laatste bastion en harde kern: West Europa en zijn verzorgingsstaten. (Lees meer...)

De sociale strijd van Wisconsin gaat ons allen aan
In de VS ijvert een uiterst rechtse meerderheid voor de afschaffing van het recht op vereniging voor werkende mensen. Dit is een regelrechte aanval op de sociale verworvenheden van de 20ste eeuw. Dit gaat ons allen aan, meer nog dan wat voor het ogenblik in de Arabische landen gebeurt. Waarom dan is het huidige sociale verzet in de VS (en andere landen) een non-item voor de grote media? (Lees meer...)

Chomsky was in Brussel. De afwezigen hadden groot ongelijk
19 jaar na zijn laatste passage in Brussel, in de VUB, was Noam Chomsky er weer op 16 maart ll., ditmaal bij de Franstalige tegenhanger ULB. Hij was zoals je kon verwachten. Een vlotte spreker is hij nooit geweest, eerder een monotone verteller. Maar wàt de man te vertellen heeft is dan ook beresterk. (Lees meer...)

Le Pen boekt nu al zege, dankzij Sarkozy
Marine Le Pen, de nieuwe voorzitster van het uiterst-rechtse Front National (FN), maakt een goede kans om bij de presidentsverkiezingen volgend jaar de tweede ronde te halen. De vraag is dan wie haar tegenstander wordt, huidig president Nicolas Sarkozy of een kandidaat van links. (Lees meer...)

Ecuador krijgt schadevergoeding van Texaco-Chevron

Het langst verwachte vonnis van de laatste 17 jaar is bekendgemaakt. Met deze woorden raakte het nieuws bekend. Nicolás Zambrano, rechter aan het Hof van Nueva Loja, erkende dat het Noord-Amerikaanse oliebedrijf Chevron-Texaco verantwoordelijk is voor de aangerichte milieuschade en sociale schade in het Ecuadoraanse Amazonegebied toen het daar tussen 1964 en 1990 werkzaam was. (Lees meer...)        

I N T E R V I E W S

* Libië en het humanitair imperialisme. Interview met Jean Bricmont
Kosovo, Irak, Afghanistan: hebben de voorstanders van de interventie in Libië hun les niet geleerd? Jean Bricmont, auteur van een werk over het humanitair imperialisme, legt uit waarom het inmengingsrecht niet verenigbaar is met de vrede in de wereld en de humanitaire zaken een slechte dienst bewijst. (Lees meer...)        

E X T R A

Libië

* Libië, een nieuw Kosovo?
Nog geen twaalf jaar nadat de NAVO Joegoslavië werd plat gebombardeerd en de provincie Kosovo werd losgemaakt van Servië, is de militaire alliantie begonnen aan een andere kleine "humanitaire oorlog". Deze keer tegen Libië. Er zijn natuurlijk wel enorme verschillen. Maar laten we eens kijken naar enkele verontrustende gelijkenissen. (Lees meer...)
* Olie is belangrijker dan bloed
Terwijl iedereen zich concentreert op de wandaden van kolonel Qadhafi in Libië, hoort men zelfs geen zuchtje van verontwaardiging vanwege de Westerse regeringen over de acties van de Saoedische veiligheidstroepen tegenover de bevolking in Saoedi-Arabië. Er wordt nochtans met scherp op de demonstranten geschoten in een poging het protest te onderdrukken. Ook over de troepenmacht die Saoedi-Arabië stuurde naar Bahrein om daar orde op zaken te gaan zetten wordt met geen woord gerept. Neen, er heerste een absolute stilte in onze media. (Lees meer...)
* De Unie en de Middellandse Zee
De Middellandse Zee is niet alleen een zuidelijk grensgebied van de Europese Unie maar speelt een belangrijke rol in de geopolitieke ontwikkelingen. De Europese Unie had in 1995 het Barcelona Proces gelanceerd om de relaties met alle staten van de Middellandse Zee, met uitzondering van Libië, te verbeteren. Voor velen is dit initiatief nooit succesvol kunnen ontwikkelen omwille van het feit dat het Israëlisch Palestijns conflict niet werd opgelost. (Lees meer...)
* Libië wordt, na honderd jaar, opnieuw gekoloniseerd
Op 11 september 1911 verklaarde Italië Turkije de oorlog om wat nu Libië heet te kunnen veroveren en koloniseren. Honderd jaar later is er een nieuwe verovering aan de gang. Nu om indirect te koloniseren, via een stroman die bereid is de westerse belangen te dienen in de regio. Dat blijkt althans uit de directe luchtsteun die de opstandelingen, ondanks het feit dat resolutie 1973 van de Veiligheidsraad dat niet toestaat, krijgen van de anti-Kadhafi-coalitie. (Lees meer...)
* Libië en de schending van het internationale recht
Frankrijk en Duitsland voerden in de Veiligheidsraad van de VN een harde strijd om resolutie 1973 goedgekeurd te krijgen. Dat komt, enerzijds, omdat de Europese landen doodsbang zijn van de duizenden migranten die ze over de vloer kunnen krijgen, nu Kadhafi zijn rol als huurling-politieman van de Europese Unie niet langer vervult. Anderzijds gelden er in de Europese Unie meer en meer xenofobe en vrijheidsberovende maatregelen die zelfs door de Raad voor de Mensenrechten worden aangeklaagd. Europa is duidelijk nog steeds bang van de mannen en vrouwen die aan de andere oever van de Middellandse Zee wonen. (Lees meer...)
* Westen heeft nooit veel respect gehad voor burgers
"Burgers beschermen", zo luidt het officieel excuus om Libië aan te vallen. Nochtans kan men stellen dat het Westen, met zijn zgn. joods-christelijke beschaving, nooit veel respect heeft gehad voor burgers en hun leven. Het heeft ze met miljoenen afgeslacht, laten omkomen van honger en ontbering en hun verzuchtingen met de voeten getreden. (Lees meer...)        

S P E C I A L

* Lithium: Bolivia zoekt partners, geen bazen
Op achttien hoog kijkt José Pimentel, Boliviaans minister van Mijnwezen in de regering-Morales, uit over het keteldal dat La Paz is. En overzicht heeft Pimentel nodig want Mijnwezen is een zeer belangrijk ministerie in de Boliviaanse context. In deze ruimte hebben al enkele voorgangers zijn stoel warm gemaakt, maar nu zit deze zestiger uit Catavi al meer dan twee jaar vast in het ministeriële zadel. In Bolivia is zijn naam zeer bekend, want evenals zijn vader was hij een leider van de mijnwerkersfederatie FSTMB. Een syndicalist in de regering dus. (Lees meer...)

Bron: Uitpers - Webzine voor Internationale Politiek

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter