Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Monday, 28 November 2011 11:37

België uit de euro, de euro uit België!

Written by 

Het N-SA heeft kennis genomen van de besparingsmaatregelen die de toekomstige regering heeft genomen. Die besparingsmaatregelen geven nergens een signaal dat er verandering in de liberaalkapitalistische en pro-Europese opstelling van de elite komt. De maatregelen zijn integendeel een directe opvolging van de directieven komende van de Eurosovjet van bureaucraten die opereren vanuit een schemerregering in Brussel.

Die bureaucratie en technocratische maffia van het grootkapitaal, dat de huurlingen van de ratingbureaus heeft ingehuurd om de volkeren in de oude natiestaten met bedrog en misleiding zo ver te krijgen dat ze hun sociale modellen door chantage opgeven, moet gestopt worden. De huidige nationale politieke klasse kan men alleen maar als knechten en loopjongens van de supranationale samnzwering tegen het eigen volk en tegen de nationale staten zien. De door hen vooropgestelde maatregelen dienen dan ook de grootkapitalistische aspiraties van een verdorven en aan het Europese belang verkochte minderheid van de bevolking. De Euro-plutocratie.

Om opnieuw greep te krijgen op onze economie en op ons sociale model moeten we nationaal denken en handelen. We moeten terugkeren naar een eigen munt. De vakbonden betogen op 2 december in Brussel. Het N-SA steunt de acties van de arbeiders die strijden voor hun boterham. Alhoewel de vakbondsleiding net als de politieke klasse verkocht is aan de Eurosovjet, zien wij in de sociale strijd die nu evident wordt een mogelijkheid tot bewustmaking van de werkende mensen over de noodzaak van een uitreding uit de EU. En dat we nationalisme in plaats van het internationalisme als uitgangspunt moeten nemen om onze vrijheid en sociale welvaart veilig te stellen. De sociale strijd is een mooie kans om die visie te propageren.

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig in onze maatschappij om een vernieuwd sociaal model op poten te zetten. Voor ons kan dit alleen maar verwezenlijkt worden door een solidaristische maatschapijorde voorop te stellen als tegengif voor het liberaalkapitalistische model van groepsegoïsme en individualistisch consumentisme, dat nergens toe zal leiden dan naar collectieve armoede en nationale economische verzwakking.

Maar een eerste stap om tot vernieuwing te komen en terug een sterke opportuniteit te creëren is de nationale onafhankelijkheid. En daarom eisen wij: Belgie uit de euro! De euro uit Belgie!

Geen Eurosovjet van supranationale staten. Maar een nationaaldemocratische vrije staat.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter