Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Friday, 16 December 2011 15:59

Linkse huurling vermoordt pensioensrechten!

Written by 

U zal verbaasd zijn over bovenstaande titel, neem ik aan? Maar na het lezen van dit stukje zal, u duidelijk worden van het waarom van de titel.

Vandaag heeft de minister voor pensioenen zijn voorstellen gelanceerd voor de hervorming van het stelsel van het wettige pensioen. Het huidige stelsel kan men eerder als almoes dan pensioen omschrijven. En men kan er maar ten volle van genieten ( in zover je van een almoes kan genieten, natuurlijk) na 45 jaar werken.

Op bevel van  een buitenlandse mogendheid (de EU) moet het pensioen echter in het kader van de sixpack-doctrine worden hervormd. Dit omvat allerlei maatregelen die mensen langer aan de slag moeten houden, maar die er ten gronde op gericht zijn de pensioensbetalingen aan burgers korter in de tijd te maken. Ook de pensoensopbouw wil men moeilijker maken, door aan de gelijkgestelde dagen te gaan prutsen. Gelijkgestelde dagen, zijn dagen dat iemand niet werkt maar werkloos is, ziek of tijdskrediet neemt.

Alle linkse huichelaars staan op de barricaden tegen deze voorstellen. En het N-SA sluit zich daar gedeeltelijk bij aan. Maar laat ons toch eens kijken naar van wie deze voorstellen nu eigenlijk komen. En u zal zien, beste lezers, de voorstellen komen van links.

 

Ho, zal u zeggen, dat is niet juist, want wie is de minister van pensioenen? Dat is Vincent van Quickenborne. En die is van de Open VLD. Dat is geen links element, maar een ultraliberaal.

Maar wie is Van Quickenborne? Het is een linkse huurling van het kapitaal. Links en Belgicistisch. Mijnheer was actief bij Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA). Mijnheer infiltreerde in de witte comités. Mijnheer was (en is net zoals de PVDA vandaag) ultrabelgisistisch en actief bij de Coudenberggroep.

Mijnheer werd opgevist door de liberaalsocialistische Bert Anciaux, binnen ID21 (wat dat moest voostellen weet niemand meer). Alleszins, de Vlaamsnationalisten van het kartel VU-ID helpen een communist aan een senaatszetel. Rare bondgenoten, hebben die burgerlijke nationalisten.

En plots wordt mijnheer ultraliberaal? Gaat samenhokken met Jean-Marie Dedecker? Tot die bij de Open VLD de zak krijgt en verder zijn politieke carriere uitbouwt.

Nu is onze  arbeidersvriend van  AMADA, minister van pensioenen en wil hij onze werkers hun pensioensrechten ontnemen. Bijna een Chinees scenario. Ultraliberaal communisme. En dat de rest van links nu maar fulmineren tegen deze man. Allen vergeten zij een ding. Dit individu is een van hen. Pro-multicultureel, pro-universalistisch (globalistisch) en internationalistisch.

Door het binnenhalen van een massa immigranten zullen onze pensioenskassen tegen 2035 leeg beginnen lopen. Tegen 2050 (wanneer de massa verpauperde vreemdelingen op pensioen gaan), zal de kas leeg zijn.

Rechtbanken in dit land zorgen ervoor dat je dergelijke dingen niet meer mag zeggen. Maar de waarheid kan je niet stoppen met gerechtelijke maatregelen. En om de nivellering naar onder tegen die tijd rond te hebben, beginnen de liberaaldemocraten van links én rechts nu aan de pensioensrechten van hen die nu een loopbaan starten te knauwen. En waarom kan een liberaal van extreemlinkse komaf daarin het voortouw nemen? Omdat alle linkse partijen, van Groen tot PS en van SP.a tot linksliberale Open VLD, dit faciliteren en steunen.

En om te camoufleren dat links aan het stuur zit van de pensioensafbraak, laat men de vakbonden los. Men weet dat die toch aan de lijn van de particratie zit. En men laat de communisten van de PVDA op de massa los. Om zo de massa weg te houden van solididaristisch nationalisme of van enig ander niet-internationalistisch gedachtegoed.

Want een communist kan je inhuren. En dat heeft de elite met Van Quickenborne ook gedaan. En dat voor de luttele som van 11.035 euro per maand, het huurlingenloon van een Belgisch minister.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter